Aile ve sosyal yaşam danışmanı ne iş yapar?

Aile ve sosyal yaşam danışmanı ne iş yapar?

KARİYER

İnsan, doğası gereği sosyal bir varlıktır ve insana ihtiyaç duyar. Paylaşmak ve etkileşim içinde olmak insanın temel gereksinimlerindendir. Bu gibi ihtiyaçlardan dolayı insanlar birleşerek toplumun en küçük birimi olan aileyi oluştururlar.

Bu sosyal yapı daha çok anne-baba ve çocuk(lar)tan oluşur. Bu yapı ruhsal ve fiziksel olarak ne kadar sağlıklı olursa oluşturduğu toplumda o kadar sağlıklı olur. Bireyin ilk deneyimlerini aile içinde kazandığı düşünülürse burada edindiği deneyim ve oluşturduğu yapı, bireye gelecek yaşantıları için zemin hazırlar.

Günümüz modern toplumunda teknoloji ve benzer oluşumların etkilerinden dolayı bazı bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmalar, bireyin kendisiyle ilgili olsa da içinde bulunduğu aileyi hatta zamanla toplumu da etkiler. Bu etkilenmeler; aile içi geçimsizlik, eşler arası iletişimsizlik ve ilişki sorunları, şiddete eğilimli olma, madde kullanımına olan meyil ve bağımlılık, farklı dünya görüşü, çeşitli uyum sorunları vb. şekilde ortaya çıkabilmektedir.

Eşler arası geçimsizlik ve iletişimsizlik -varsa- en çok çocuğu etkiler. Aile içinde kötü deneyimler edinmiş bir çocuğun ailesine ve toplumuna yarar sağlamasından söz edilemez. Aksine toplumu olumsuz yönde etkileyecek bireyler yetişiyor olabilir. Tüm bu sorunların önüne geçmek isteyen birey ya da aileler olumlu yönergeler alabilecekleri oluşumlara ihtiyaç duyarlar. Aile ve sosyal yaşam danışmanlıkları bu sırada devreye girer.

Aile ve sosyal yaşam danışmanı ne iş yapar?

Aile ve sosyal yaşam danışmanları aile içinde meydana gelen ve kişilerin gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen bozulmalarla ilgilenir. Aile bireyleri ya da eşler arasında bireysel farklılıklardan doğan iletişim ya da ilişki sorunlarına yol açan durumlar da yine aile ve sosyal yaşam danışmanlıklarının konusudur.

Aile ve sosyal yaşam danışmanı aile içi şiddetin ve geçimsizliğin giderilebilmesi için çeşitli programlarla birlikte rehberlik hizmeti sunar. Gerektiği durumlarda aile bireylerinin ihtiyaçlarını belirleyip onları tedavi olabilecekleri kurumlara (ruh hastalığı- sağlığı gibi) yönlendirir.

Bireylerin daha iyi eş ve anne-baba olmak için almaları gereken sorumlulukları olması gerektiği gibi yapmalarına engel olan durumları mümkünse daha oluşmadan önlemeye yönelik, oluşmuş ise bu durumların çözümlenmesine ve giderilmesine yönelik hizmetler sunar. Bu doğrultuda hem bireylerle hem ailelerle birlikte çalışmalar yürütür.

Boşanma gibi durumların öncesinde eşlere ve çocuklara psikolojik destek sağlar. Özellikle boşanma sonrasında oluşabilecek psikolojik ve sosyal sorunlarla başa çıkabilmeleri için çeşitli uyum programları hazırlar.

Aile ve sosyal yaşam danışmanlıklarının görevleri yalnız bozulmalarla ilgilenmek değildir. Bireyler aile kurmadan önce de aile olma, birlikte yaşama, sorunlara yaklaşma ve sorun çözme gibi konularda danışmanlık hizmeti almak isteyebilir. Bu zamanlarda danışmanlık almak olası sorunların önüne geçmek adına daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca bireyler daha bilinçli olmak için bu kurumlara başvurabilir.

Örneğin bireyler daha iyi eş olabilmek için ya da daha iyi anne baba olabilmek için bu gibi hizmetlerden yararlanmak isteyebilir. Anne- babaların daha sağlıklı ve kendine yetebilen çocuklar yetiştirebilmeleri ve edindiği bilgileri çocuklarının eğitiminde kullanabilmeleri için aile ve sosyal yaşam danışmanı ihtiyaca yönelik programlar belirler ve ailenin bu programları uygulamasını sağlarlar.

Bazen ebeveynler tek çocuk sahibi olduklarında da problem yaşayabilir ve çocuğuyla iletişim kurmada zorlanabilir. Yine bu gibi durumlarda da aile ve sosyal yaşam danışmanları çocuklarıyla daha iyi iletişim kurma ve ebeveynlik sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmeleri için ailelere çeşitli programlar sunarlar.

Aile ve sosyal yaşam danışmanı, aileyi ve toplumu ilgilendiren birçok konuda toplumun çekirdekten bozulmasını önlemek ya da düzelmesini sağlamak için gereken hizmeti bireye/aileye uygun şekilde biçimlendirir ve uygulamalarına destek olur.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler