Novarge Premium

Projeler

Novarge, Horizon Europe Proje Ortağı Oldu

Novarge, 101131544 proje numaralı “Yükseköğretim  Sistemlerini  Ulusötesi  Çok  Sektörlü  Dönüştürmeye  Yönelik  Modeller  ve  Araçlar” isimli Horizon Europe Projesinde Türkiye’den Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte proje ortağı oldu.

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Horizon Europe ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar avroluk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerini destekliyor.

Avrupa Birliği; araştırmacıların, bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak, Avrupa Birliği’nin bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmek ve rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla birlik hedefleri doğrultusunda tüm araştırma faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu teşvik mekanizması da 1984 yılından bu yana çerçeve programlar aracılığı ile oluşturulan çok yıllı AR-GE ve yenilikçilik mali destekleri ile yürütülmektedir. Ülkemiz de 2003 yılından bu yana AR-GE ve Yenilikçilik alanında yürütülen çok yıllı çerçeve programlarına katılım sağlamaktadır.

Proje Özeti:
Bugün dijital çağda, toplumumuz hızla evriliyor ve büyük toplumsal ve ekonomik avantajlar elde edebilmemizin en önemli faktörü ise eğitim.

Bu eğitim, katılımcıların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişimi sağlıyor. Daha iyi eğitimli bireylerin yoksulluktan daha kolay kurtulduğu, eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olduğu, cinsiyet eşitliğini sağladığı tartışılmaz bir gerçektir. Daha eğitimli bireyler, daha hoşgörülüdür, suçları azaltmaya katkı sağlar, siyasi ve sivil katılımı artırır ve genellikle daha barışçıl toplumlarla, azaltılmış eşitsizliklerle ve dengesizliklerle sonuçlanır.

Bu bağlamda, proje, Avrupa, Asya ve Afrika'daki akademik ve akademik olmayan kuruluşları bir personel değişim programında bir araya getirerek, yükseköğrenim sistemlerini dönüştürmek için yenilikçi ve bağlam duyarlı çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu uluslararası ve çok sektörlü konsorsiyum, işbirliği için bir platform olarak oluşturulmuş ve yenilik, ortaklık ve dayanışma prensipleriyle birleşmiştir. Konsorsiyum üyelerinin yükseköğrenim sistemlerini dijital çağa sürdürülebilir ve etkili bir şekilde adapte etmeye yardımcı olabilecek başarılı çağdaş modelleri ve modern araçları araştırmak ve tanımlamak amacıyla kurulmuştur.

Projenin amacı, farklı organizasyonlardaki dijitalleşme sürecini incelemek ve dijitalleşme uygulamalarının iyileştirilmesi konusunda çözümler sunmaktır. Proje konsorsiyumu hem akademik hem de akademik olmayan ortakları, ekonomi, hukuk, yönetim, dilbilim gibi çeşitli alanlarda uzmanları içerir. Bu, dijitalleşmeye geniş ve derin bir yaklaşım sağlar.

Dijitalleşme sürecinde belirlenen boşluklar temel alınarak, proje, bilgi ve beceri transferi için sürdürülebilir yetkinlikler oluşturmak amacıyla akademik kurumların ortakları için farklı disiplinler olarak hayata geçirilecek yaklaşımlar ve metodolojiler önerilecektir.

Proje Koordinatörü ve Ortaklar

- ‘The Coordinator’: UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY (UNWE), PIC 999875128, established in STUDENTSKI CHRISTO BOTEV, SOFIA 1700, Bulgaria, and the following other beneficiaries, if they sign their ‘accession form’

- Iscte - Instituto Universitário de Lisboa (Iscte), PIC 998622567, established in AVENIDA DAS FORCAS ARMADAS, LISBOA 1649 026, Portugal,

- UNIVERSITATEA BABES BOLYAI (UBB), PIC 999860578, established in MIHAIL KOGALNICEANU 1, CLUJ NAPOCA 400084, Romania,

- MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY (METU), PIC 999643492, established in DUMLUPINAR BULVARI 1, ANKARA 06800, Türkiye,

- ENTIDADE DE SERVICOS PARTILHADOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA IP (ESPAP), PIC 951432552, established in AVENIDA LEITE DE VASCONCELOS 2, AMADORA 2614 502, Portugal,

- AGENTSIA PO ZAETOSTTA (AZ), PIC 881674323, established in 3 DONDUKOV BLVD., SOFIA 1000, Bulgaria,

- OBSHTINA RUDOZEM (RM), PIC 911164457, established in BULGARIA BOULEVARD 15, RUDOZEM 4960, Bulgaria,

- C.SCHOOL FOR CREATIVE ACTS SRL (C.School), PIC 884939634, established in STR OASULUI 41A, CLUJ-NAPOCA 400264, Romania,

- NOVARGE BILISIM REKLAM VE EGITIM HIZMETLERI AS (Novarge), PIC 881658803, established in YASAMKENT MAH 3158 CAD 17, ANKARA 06810, Türkiye,

- ASSOCIACAO 101010 PORTUGAL (Escola 42), PIC 882844628, established in RUA NEVES FERREIRA 13 B2, LISBOA 1170-273, Portugal


İLGİLİ HABERLER:

- STUDIES-DIG Projesinin çevrim içi yönetim toplantısı gerçekleştirildi ( 17 Mayıs 2024)
- Novarge Yetkilileri Bulgaristan’da Europe Horizon toplantısına katıldı (29 Şubat 2024)