Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi | Atık Yönetimi Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?
Atık Yönetimi Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

Atık Yönetimi Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

KARİYER

Eylül ayının sonlandırmaya yaklaştığımız yeni bir haftanın ilk iş gününden hepinize merhaba Sevgili Novarge Ailesi. Bugün sizlerle, çeşitli uygulama ve üretim faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan atıkların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü hedefleyen atık yönetiminden bahsedeceğiz.

Günümüzde şirketlerin çalışma çerçevesine dahil olan üretim sistemleri bulunur. Gıda, giyim, sağlık, otomotiv ya da sanayi temalarına sahip şirketlerin yaptığı işler sonucunda atık adı verilen birikimler gün yüzüne çıkar. Uygulama ve üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarak insan sağlığı ve çevreyi tehdit eden her tür unsura “atık” adı verilir. Söz konusu atıklar kontrol edilmediğinde kimyasal gaz salınımına yol açarak iklim krizini tetiklemeye başlar. Bu süreç de beraberinde canlıların aynı havayı soluduğu dünyanın tehdidini getirir.

Atıkların bulunduğu tek alan şirketler ve iş yerleri değildir. Atık; hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişimler, sanayileşme, çevre tahribatı ve beşerî faaliyetlere bağlı olarak her alanda gerçekleşebilir. Doğayı korumak için söz konusu çevresel tahribatın önlenmesi gerekir. Geleceği tehdit eden ve iklim krizine kapı açan çevre tahribini önlemek için “Atık Yönetimi” önem kazanır.

Atık Yönetimi Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

Atık Yönetimi Nedir?

Dünyada yaşanan teknolojik ve çevresel gelişimler bağlamında; üretim ve uygulama faaliyetlerinden sonra ortaya çıkarak çevre yaşamını tehdit eden unsurlar “atık” adı altında değerlendirilir. Söz konusu atıkların toplanma, depolanma ve geri dönüşüm işlemlerini oluşturan politikaya “atık yönetimi” adı verilir. Atık yönetimi, çevreyi tehdit eden atıkların ortaya çıkış sürecinden geri dönüşüm evresine dek geçen zamanı takip eder. Çevre ve insan sağlığını gözeterek atıkları kontrol eden sistem, yeniden kullanımı sağlamak amacıyla kapsamlı bir yol haritası çizer.

Atık yönetiminin yol haritasında;

 1. Tıbbi, evsel, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların ayrıştırılması,
 2. Atıkların kaynaklarda ayrı olarak toplanması,
 3. Ara depolanma süreci,
 4. Atıklar için aktarma merkezlerinin oluşturulması (Gerekli olduğu durumlarda)
 5. Atıkların taşınması,
 6. Geri döndürülebilir atıkların kazanım süreci,
 7. Bertaraf işlemi,
 8. Geri kazanım ve bertaraf şirketlerinin işletilmesi-kapatılması,
 9. Kapatma sonrası bakım işlemleri,
 10. İzleme ve kontrol süreci bulunur.

 

Atık Yönetimi Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

Atık Yönetimi Faaliyetleri Nelerdir?

Üretim ve uygulama faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıkların kaynağında faaliyet basamaklarına göre azaltma ve önleme sistemleri esastır. İçerisinde önleme ve azaltma uygulanmayan atıklar için geri dönüşüm ve yeniden kullanım önlemleri bulunur. Basamaklara dahil olmayan atıklar için de enerji kazanımı ve bertaraf yolu izlenir. Atıkların yönetiminde uygulanan hiyerarşi; önleme, geri dönüşüm, geri kazanım, enerji geri kazanımı ve bertaraf adımları olarak sıralanır.

 • Önleme / Azaltım Basamağı: Atık hiyerarşisinin ilk basamağında ürün ya da malzemelerin kullanım ömürlerinin uzatılarak yeniden kullanım için gerekli tedbirlerin alınması bulunur.  Önleme-azaltım ve tekrar kullanım basamağı sayesinde doğal kaynaklar korunur ve atıklar azaltılır. Bu sayede enerji ve finansal tasarruf sağlanır.
 • Geri Dönüşüm: Üretim ve uygulama sonucunda ortaya çıkan atıkların asıl kullanım amacı ya da farklı hedefler doğrultusunda ürün ya da malzemelere dönüştürülmesini kapsar.
 • Geri Kazanım: Atıkların geri kazanımında dönüşüm sürecinden farklı olarak enerji eldesi de dönüştürülür.
 • Enerji Geri Kazanımı: Geri dönüştürülme olanağı bulunmayan atıkların gazlaştırma, yakma ve piroliz gibi yöntemlerle kullanılabilir ısı, elektrik ya da yakıta dönüştürülme sürecini kapsar.
 • Bertaraf: Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların bertaraf edilme basamağıdır.

 

Atık Yönetimi Nedir? Faaliyetleri Nelerdir?

Novarge’de bugün, çeşitli uygulama ve üretim faaliyetlerinden sonra ortaya çıkan atıkların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü hedefleyen atık yönetiminden bahsettik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hafta diliyorum Sevgili Novarge Ailesi.

Unutmayın, her şey geleceğiniz için!

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler