Bilgi Çağında Sertifikalı Eğitimin Önemi

KARİYER

 

 Tarihin tekerrür ettiği süreçlerde ve dünyanın değişim çizelgesine tanıklık ederken; zamanın hızlı ivmesine rağmen bireylerin gelişiminde en büyük etkenlerden biridir: Eğitim.

Eğitim ekseninde bireylerin elde etmiş olduğu başarı hayat şartlarında ekonomik, toplumsal faaliyetler gibi konumlarda üst düzey bir yaşam standardı sağlar. Eğitimin hiçbir zaman sınırı yoktur, olmaması da gerekir. Öğrenim ve öğretim hayatı sürdüğü sürece gelişmişlik düzeyi de buna paralellik gösterir. Bu paralellik hem birey hem de millet için kalkındırıcı bir özellik taşır.

 Dünyanın gelişim gösterdiği süreçlerde önemli bir ivmeye sahip olan bilgi çağında en önemli unsurlardan biri olan eğitim, çağın da gereksinimi haline gelen bilginin varlığını ve sürekliliğini gerektirir. Bilginin gelişim ekseninde eğitim, bireylerin kişisel gelişim ve yetenekleri ile toplumda varlık göstermelerini sağlar. Bu varlık düzeyi ile bireyler iş hayatlarında, eğitimde ve toplumsal faaliyetlerinde başarı gösterirler. Okullarda bireylerin almış olduğu eğitimin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşların müfredata bağlı kalarak bireylerin kazanım sağlaması amacıyla oluşturduğu topluluklar vardır. Bu kurumlar belirli bir eğitim sürecinin sonunda katılımcıların eğitim temelli bir sertifikaya sahip olmasını sağlar. Sertifikanın bireylere eğitim sonunda verilmesinin birincil amacı katılımcıların eğitimi doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlayarak eğitimde sağlanan bilgiye sahip olduklarının somut bir göstergesini sağlayabilmektir. Günümüzde kurumların topluma sağlamış olduğu sertifikalı eğitimlerin neticesinde katılımcıların kafasında beliren sorular vardır.

Bu sorular genel anlamda,

 “Sertifikayı günlük hayatımızda hangi alanlarda kullanabiliriz?”

“Sertifika iş hayatında nasıl bir katkı sağlar?” şeklinde oluyor.

 Eğitimler öncelikle iş hayatında işverenlerin çalışanlardan beklentide bulunduğu bilgi yüküne sahip olunmasını sağlıyor. Kurumda bireylere sağlanan bilgi ekseninde çalışanlar ve işveren arasında olumlu bir güdünün oluşabilmesi sağlanıyor. Bu olumlu etki de iş hayatında motivasyon ve iş gücü anlamında artışa sebep oluyor. Bilgi yükünün iş hayatında sağlamış olduğu olumlu etkinin yanı sıra bir de sertifikanın etkileri en önemli hususlardan bir tanesi konumuna geliyor. Sertifika programlarına katılan bireylerin, özgeçmişinde işveren tarafından fark edilme süreci mülakatlarda ve iş görüşmelerinde çağrılma oranlarını olumlu yönde etkiliyor.

 Sertifikanın, bilginin birincil göstergesi olduğu süreçte, iş yeri ve çalışan arasında olumlu bir tepkime oluştuğu gözlemlenebiliyor. Sertifikanın iş hayatında olumlu etkilerine değinmişken, akıllarda şöyle bir soru da canlanıyor:

“Sertifika tek başına yeterli bir unsur mudur?”

 Sertifika elbette tek başına yeterli bir olgu değildir. Kurumun eğitimlerine katılan bireylerin ders sürecini ve bilgiyi ciddiye alabilmesi, eğitim süresince not alması, ödev sorumluluğunu alabilmesi ve bilgi yükünü hayatın her alanında doğru yönlendirebilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda eğitim süresince elde edilen bilginin yaşama yansıtılarak bireylerin hayatına yön verebilmesi, geleceğe dair hayaller ve beklentileri karşılayabilmesi de önemli unsurların başında gelmektedir. Kurumların eğitim sonunda bireylere sağladıkları sertifika imkanında dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da sertifikanın geçerliliğidir. Eğitim temelli bir sertifika, katılımcıların geleceğine yön verebilmek ve doğru bilgi yükünü kontrol edebilmek düzeyinde önemli bir rol taşır. Sertifika geçerliliğinden emin olunduğu süreçten sonra da özellikle doğru program seçimi yapılmalıdır. Yanlış program seçimi birey için zaman kaybı, maddi kayıp ve yanlış yönergeye sebep olacaktır.

Sertifikanın birey üzerinde temel faydaları nelerdir?

 • Dünya görüşünü geliştirir.
 • Geleceğe yön vermek için doğru bir adımdır.
 • Bireylerin kendini doğru ifade edebilmesini sağlar.
 • Çağın gereğine uygun hareket edebilmeyi sağlar.
 • Kişinin meslek hayatına doğru ve iyi bir ivme kazandırır.
 • İş hayatında kolaylık ve beceri sağlar.
 • Profesyonelleşme ve yetenek geliştirme gücünü kazandırır.
 • CV ve Portfolyo içeriğini zenginleştirir.
 • Rakiplerden önde olabilmeyi sağlar.
 • Bireylerin hayatının içerisindeki bilgi yükünü arttırır.
 • Tecrübe kazanımını sağlar.
 • Maddi gücü arttırır.
 • Problem çözme ve analiz yapma gibi yetenekleri güçlendirir.

 

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler