Bir Öğrenme Yöntemi Olan 70:20:10 Gelişim Planı Nasıl Oluşturulur Ve Uygulanır?
Bir Öğrenme Yöntemi Olan 70:20:10 Gelişim Planı Nasıl Oluşturulur Ve Uygulanır?

Bir Öğrenme Yöntemi Olan 70:20:10 Gelişim Planı Nasıl Oluşturulur Ve Uygulanır?

EĞİTİM

70:20:10 öğrenme modeli nasıl öğrendiğimizi açıklar ve öğrenme ve gelişimin üç farklı yolunu kapsar. 

Uygulamada 70-20-10 Öğrenme Yöntemi

70:20:10 öğrenme ve gelişme modeline göre, iş yerinde öğrenmenin çoğunluğunun nasıl oluştuğunu tam olarak biliyoruz:

%70 Deneyimsel Öğrenme: beceriler, yalnızca işi günlük olarak yaparak öğrenilir ve geliştirilir.

%20 Sosyal Öğrenme: beceriler, başkalarıyla çalışarak ve meslektaşlarla işbirliği yaparak elde edilebilir.

%10 Örgün Öğrenme: beceriler, eğitim kursu gibi resmi bir ortamda öğrenilir.

Aslında örgütlerin kullandığı iki 70:20:10 modeli vardır - biri yönetim yeniliği için, diğeri ise öğrenme ve gelişme için. Bu yazıda McCall, Lombardo ve Morrison tarafından 1980'lerde geliştirilen öğrenme ve gelişim modeline odaklanacağız.

70-20-10 Gelişim Planı Oluşturmak İçin Beş Adım

70-20-10 öğrenme modelinin aşağıdaki sorulara verdiğiniz yanıtlarla oluşur.

İş hedefleriyle uyum: 70-20-10, mevcut öğrenme ve gelişim stratejinizin neresine uyuyor? 70:20:10 genel iş hedeflerinizi nasıl destekleyecek?

Paydaş Yönetimi: Takıma kimlerin katılması gerekiyor? Kim öğrenme modelinin gelişmesini engelleyip sıkıntılar doğurabilir?

Bütçe/Bütçe Etkililiği: Modeli yürütmek için hangi kaynaklar/bütçe/zaman ölçekleri gereklidir? Fikrin pilot olarak uygulandığı belirli departmanlar için getirisi ve faydaları nelerdir?

70-20-10 Bölümlenmesi: Öğrenme ve Gelişimde çalışanın rolleri, araçlar, vb. neler?

Ölçüm: Bu gelişim programının etkili olup olmadığını ve eğitimi alanın gelişimine katkı sağladığını nasıl anlarsınız? Öntest, sontest, anketler, bağışların artması, vb. ölçüm kriterleri neler?

70/20/10 Kolayca Nasıl Uygulanır?

a) %70'i Güçlendirin - Deneyimsel Öğrenme

İlk olarak, çalışanların rollerini genişletmek ve onları daha yeni problem çözme yöntemlerini denemeleri için güçlendirmektir.

İkinci olarak, doğru öğrenme yönetimi araçlarını uygun bir şekilde sağladığınızdan emin olmalısınız. 

b) %20'yi Etkinleştirin - Sosyal Öğrenme

Çalışanların işleri sürüklerken birbiriyle işler hakkında konuşması, yardım etmesi genel olarak olağan bir davranıştır. İşinizde doğru bir ortamı oluşturup teşvik ederek ve bilgi paylaşımına izin veren bir öğrenme yönetim sistemi seçerek bunu teşvik etmenin yolları vardır. Örneğin, meslektaşları birbiriyle eşleştirmek ve daha deneyimli bir kişinin daha az deneyimli çalışana koçluk ve mentorluk vermek gibi uygulamaları güçlendirmek uygun bir bakış açısı sağlayacaktır. 

Öte yandan, çalışanların içeriği kendilerinin oluşturmasını sağlayarak kuruluşunuzdaki bilgi dolaşımını hızlandırabilirsiniz.

c) %10'u Geliştirin - Örgün Öğrenme

Son olarak, resmi öğrenme, öğrenme ve gelişinde en küçük bölüme sahiptir. 70:20:10 öğrenme modelini değerlendirirken, birçok kişi bunun insanları eğitim kursları ve benzerlerini kullanmaktan caydırmaya çalıştığına inanıyor, ancak bu doğru değil. Resmi öğrenmenin öğrenmenin yalnızca %10’unu oluşturması hiç eğitim olmaması veya az eğitim olması anlamına gelmez. Eğitimin niceliğinden ziyade kalitesine daha fazla odaklanması gerektiğini gösterir.

70-20-10 Modeli Kullanan Örgütlerin Kazanımları Neler?

70-20-10 Modeli ilerici bir model olmasına rağmen başarısını kanıtlayacak yeterli gözlem ve akademik çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Towards Maturity tarafından yapılan bir araştırma çalışmasına göre, 70:20:10 modelini uygulayan kuruluşlar aşağıdaki faydaları gözlemliyor:

-Yetenekleri çekme olasılığı 5 kat daha fazla

-Kurum içi iş değişikliğine uyum sağlama olasılığı 4 kat daha fazla

-Personel motivasyonunda iyileşme bildirme olasılığı 3 kat daha fazla

-Müşteri memnuniyetinde artış bildirme olasılığı 2 kat daha fazla.

Kaynak: sosyalgaraj.net

Yorum Yaz

Benzer İçerikler