Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi | Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli
Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

EĞİTİM

Haziran ayının güneşli yüzünü gösterdiği bir haftanın son iş gününden hepinize merhaba Sevgili Novarge Ailesi. Bugün sizlerle, insanlığın geleceğini şekillendiren ve en büyük sorumluluklarından biri haline gelen çevreyi koruyan bir eğitim modeli olarak, uzaktan eğitimden bahsedeceğiz.

Temiz çevre, temiz toplumları oluşturur. Aynı gökyüzünün altında hepimiz tüm toplumlarla ortak bir çevreyi oluşturuyor ve temizliğine ilişkin sorumluluklar taşıyoruz. Çevreye görünüşte küçük olsa da faaliyette büyük verilen her zarar, insanoğlunun gelecek yaşantısına birçok olumsuz etkilerini yansıtabiliyor. Örneğin; insanların denizlere, toprağa ve doğaya verdiği zarar yıllar sonra iklimin değişime uğramasına neden oluyor ve çeşitli doğal afetleri de beraberinde getiriyor. İnsanın çevreye verdiği her zarar, gelecekte çevreden mutlaka bir geri dönüş olarak insan hayatına sunuluyor.

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Pandemiyle birlikte günlük yaşantımızda birçok değişim ve dönüşümleri bir arada yaşıyoruz. Örneğin, geçmişin örgün eğitim modelinde öğrencilerin her gün okul ortamında aldığı eğitim stilleri, günümüzde pandemiyle birlikte uzaktan eğitim modeline evirildi. Uzaktan eğitim, teknoloji çağının da getirisiyle orantılı düzlemde, insanoğlunun yaşamına birçok avantajı da bir arada sunuyor.

Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi olarak, insanlığın geleceğini şekillendiren ve en büyük sorumluluklarından biri haline gelen çevreyi koruyan bir eğitim modeli olarak, uzaktan eğitim konusunu araştırdık.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim; mekân ve zaman olgusu fark etmeksizin öğrencinin bağımsız bir şekilde çeşitli teknolojik aygıtlar (bilgisayar, telefon, televizyon) vasıtasıyla sanal ortamda birçok katılımcının ortak erişim sağlayabileceği bir eğitim stilini mümkün kılan sisteme verilen isimdir.

Uzaktan eğitim, öğrenci merkezli stili ve ulaşım kolaylığı sayesinde öğrencilerin eğitime ulaşılabilirliğini yükseltir. Aynı zamanda öğrenciye sunduğu avantajlar ve bilgi havuzu sayesinde birçok öğrencinin örgün eğitime kıyasla daha başarılı bir eğitim hayatı elde etmesini sağlar.

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Uzaktan eğitim stilinin en büyük avantajlarından bir tanesi de engelli bireylerin eğitime ulaşılabilirliğini mümkün kılabilmesidir. Örgün eğitimin zaman-mekân bağlamlarını ortadan kaldıran uzaktan eğitim, sunduğu bağımsız eğitim süreci ve ulaşılabilirliği sayesinde fiziksel engeli bulunan bireylerin de eğitime ilişkin başarı sağlayabilmesinin önünü açar.

Pandeminin insan hayatına ilişkin tehditleriyle ortaya çıkan uzaktan eğitim modeli birçok sektör için yeni olmasının yanı sıra birçok gelişmiş ülkede ya da Türkiye’nin sayılı eğitim kurumlarında benimsenen bir ilkeye sahiptir. Örneğin; Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi, öğrenci merkezli ve fırsat eşitliğini savunan bir eğitim modeli sayesinde birçok sertifikalı eğitim programını uzaktan eğitim prensibiyle gerçekleştirir. Eğitimlerin sonucunda başarı yakalayan bireyler hiçbir zaman ve mekân kavramına bağlı kalmadan, eğitim hayatlarında güçlü bir adım atabilirler.

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Uzaktan Eğitim Modeli ve Çevre

Öğrencilerin belirli zamanlarda, standart mekanların içerisinde bilgi edinebilmesini mümkün kılan örgün eğitim modeli, öğrencilerin edinmesi gereken birçok materyali gereksinimlerinde barındırır. Örneğin, okula gitmesi gereken bir öğrencinin çanta, kalem, kâğıt, defter, üniforma gibi kemik kadrodan oluşan birçok gereksinimi de gün yüzüne çıkar.

Yapılan araştırmalar neticesinde günde elde edilen atıkların neredeyse %50’lik bir oranının kâğıt israfından kaynaklandığı görülüyor. Bu durumda öğrencilerin kâğıt ve kalemi gerek gören örgün eğitim modelinden, uzaktan eğitim stiline geçişi çevreye yönelik atıkların büyük bir çoğunluğunun önüne geçiyor. Elbette örgün eğitimin atık kontrolsüzlüğü yalnızca kağıtlarla gerçekleşmiyor. Aynı zamanda kullanılan kalemler, defterler ve üniformaların da üretimlerinde söz konusu malzemeler kısa süreli kullanım düzeyinin sonunda bir atık haline geliyor.

Çevre Dostu Uzaktan Eğitim Modeli

Uzaktan eğitim, yüz yüze gerçekleştirilen örgün eğitim modeline göre enerji kullanım oranında %87’lik bir tasarruf sağladığı gibi CO2 emisyonunu da %85 oranında azaltıyor. Bu sayede öğrenciler uzaktan eğitim modeliyle eğitimlerini sürdürürken, çevrenin korunmasına da büyük ölçüde yardımcı oluyorlar. Geçmişin belki bir hayalden ibaret görülen uzaktan eğitim modeli günümüzde gördüğü rağbetin yanı sıra gelecekte de sıklıkla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Novarge’de bugün, insanlığın geleceğini şekillendiren ve en büyük sorumluluklarından biri haline gelen çevreyi koruyan bir eğitim modeli olarak, uzaktan eğitimden bahsettik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere hepinize mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hafta sonu diliyorum Sevgili Novarge Ailesi.

Unutmayın, her şey geleceğiniz için!

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler