Çocuğunuzun Davranışlarını Oyun Terapisiyle Çözebilirsiniz
Çocuğunuzun Davranışlarını Oyun Terapisiyle Çözebilirsiniz

Çocuğunuzun Davranışlarını Oyun Terapisiyle Çözebilirsiniz

KARİYER

Çocukların oyun oynaması ve kendilerini bu şekilde ifade etmeleri çok önemlidir. Oyun, çocuğun hayal gücü ile gerçekliği arasında kurulan bir bağlantıdır. Oyun terapisi de bu bağlantının şifrelerini çözen bir yaklaşımdır.

Oyun terapisi, çocuğun içsel dünyasına aralanan kapıdan bakmaya yarayan önemli bir yöntemdir. Son dönemde aileler çocuklarının duygularını, temel gereksinimlerini, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve pek çok davranışlarının altında yatmakta olan temel sebepleri öğrenmeye ve böylece çocuklarının duygusal dünyalarına girmeye ve sorunlarına yardımcı olmaya çalışmak için Oyun Terapisi Eğitimi almaktadır. Aileler alınan Oyun Terapisi Eğitimiyle teorik bilgiler ve beceriler kazanmanın yanında terapötik araç olarak oyun terapisi tekniğini kullanabilme hakkında bilgi ve beceriler kazanmaktadırlar.

Çocuklar için oyun neden önemlidir?

Albert Einstein, “Hayal gücü bilgiden daha değerlidir.” diyor. Bu sözden yola çıkarsak çocukların hayal güçlerini şekillendiren ve farklılaştıran oyun, çocuğun yaşamının vazgeçilmezlerindendir. Oyun oynamak çocukları bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel olarak geliştirir.

Yapılan araştırmalar oyunların pek çok özelliği sayesinde, çocuklara gelişim evrelerinde çok büyük katkıda bulunduğunu göstermiştir. Oyun, içerisinde kuralları barındıran bir eylemdir. Bu eylemi gerçekleştiren çocuklar kural koyma ve kurallara uyma eylemlerini gerçekleştirmek durumunda kalırlar. Çocuklar, bu eylemleri yapmadıkları zaman ne olacağını yaşayarak deneyimlerler. Bu, çocukların bir sonraki hamleleri için bir rehberdir.

Oyunların defalarca oynanması ve çocukların sıkılmadan aynı oyuna devam etmesi onlara yaşamlarında da pek çok şeye aynı hevesle başlayabilmeyi öğretir. Mesela haftanın beş günü aynı saatte okula gitmek ya da aynı saatte uyumak gibi.

Oyunlardaki mekân yapısının çocuk tarafından tercihi de çocuğun analitik fikirlerini geliştirmektedir. Şartlara göre ne yapacağını değerlendiren çocuk hızlı bir şekilde problem çözmeye yönelir. Ayrıca oyundaki hızlı akış ve uyum da çocuğun, hızlı düşünmesini, düşündüklerini hareketlerine yansıtmasını sağlar.  Bunlar da çocuğun beden ile zihin arasındaki uyumunu geliştirir.

Oyun rekabet içeren bir eylemdir. Sonunda başarılı olma söz konusudur ve bunun için çok çaba harcamak gerekir. Kaybedilirse üzüntü tecrübe edilir ve çocuk bir sonraki seferde başarıyı elde edebilmek için kendini motive eder. Bu, çocukları gerçek hayattaki mücadelelere hazırlar.

Çocuklar, oyunlar sayesinde duygu ve düşüncelerini geliştirir ve ilişkilerinde beceri ve kontrol kazanmayı öğrenirler. Bunun yanında oyunların çocuklara şu yararları vardır:

- Çocukların yaratıcı düşünmelerini sağlar.

- Çocuklarda sorumluluk duygusunu ve problem çözme becerisini geliştirir.

- Çocukların kendini tanımasını ve böylece diğer çocuklarla iş birliği kurmasını, paylaşma duygusunu artırır.

- Dikkat dağınıklığı yaşayan çocukların dikkatini yoğunlaştırmalarını sağlar.

- Çocukların duygularını daha rahat dışa vurmalarını ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar.

Oyun terapisi eğitimini kimler alabilir?

Oyun Terapisi Eğitimlerini dileyen tüm ebeveynler, çocuk gelişimi okuyanlar, çocuk ve ergen psikiyatristleri ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyoloji bölümü mezunları, rehber öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi uzmanları, okul öncesi / anaokulu ve sınıf öğretmenleri, özel eğitim uzmanları, aile danışmanları, tıp ve hemşirelik mezunları alabilir.

Oyun terapisi eğitiminde neler öğreneceksiniz?

Alacağınız Oyun terapisi eğitiminde; oyunun ne olduğu ve ne anlam geldiği, oyun terapisi’nin tarihsel yapısı ve zaman içinde uğradığı gelişim, alanla alakalı kuramsal yaklaşımlar, oyun terapisi hakkında  temel kavramlar ve yöntemler, oyun terapisi’nin terapötik amaç ile kullanımı, oyun ve aşamalarının gelişimsel dönemleri, çocukla nasıl ilişki kurulacağı, nasıl gözlem yapılacağı, oyun terapistinin nitelikleri, terapistlik beceriler, oyuncakların anlamları, oyun terapisinde sınır koyma gibi başlıklar incelenecek ve bu konulardan sonra teorik bilgiler örneklerle detaylandırılacaktır.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler