Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimiyle Dünyaya Açılın
Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimiyle Dünyaya Açılın

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimiyle Dünyaya Açılın

EĞİTİM

Son yıllarda artan küreselleşme, ülkeler arasındaki alışverişi daha mecbur hale getirmiştir. Bu alışveriş mal, hizmet ve sermaye alışverişidir. Dış ticareti uluslararası alışveriş olarak tanımlamak mümkündür.

Her ülke coğrafi konumları ve yer altı kaynakları bakımından farklılıklara sahiptir. Bu farklılıklar diğer ülkelere karşı ülkenin elindeki güçtür. Ülkeler ellerindeki bu gücü değerlendirerek ekonomilerini hareketli tutar.

Ulusal sınırları aşan bu alışverişi yapabilmede ülkenin ulaşım gücü, sanayisindeki gelişim oldukça önemli etkiye sahiptir. Kendi sınırları içinde ürettikleri mal ve hizmeti dışarı aktarabilmek ülkenin küreselleşmesine olanak sağlar ve küreselleşmesini kolaylaştırır.

Dış ticaret farklı hukuk ve dil sistemi ya da sınırdaki aksaklıklardan kaynaklanan fazla maliyet gibi sebeplerden ötürü ülke içinde yapılan alışverişten farklıdır. Bunun dışında iki ticaret arasında çok önemli bir fark yoktur.

Ülkelerin gerekli kaynağa, hammaddeye ve işçi gücüne sahip olmaları bazı ürünleri daha uygun fiyata üretebilmelerini sağlar. Diğer ülkelerin talebi doğrultusunda gerekli miktarda üretimi yapılan mallar dış ticareti canlı tutar.

Dış ticaretin üç türü vardır. Bunlar; ithalat, ihracat ve yeniden ihracattır. Kısaca bilgi vermek gerekirse ithalat: ürün satın almak, ihracat: ürün satmak ve yeniden ihracat: satın alınan malın işlenip satılmasıdır.

Peki, dış ticaret neden gereklidir?

 • Ülkeleri yakınlaştırdığı için dünya barışına katkı sağlar,
 • Ülkenin ekonomik olarak kalkınmasını etkiler,
 • Ülkeler arası iş bölümünü gerekli kılar,
 • Ürünün üretmesinde uzmanlaşmayı gerekli kılar,
 • Uzmanlaşan ülke diğer ülkelere göre kaynak ve zamanı daha ekonomik kullanır,
 • Ülkeler arasında üretilen mallar üzerinden rekabet olması daha kaliteli malların üretilmesini sağlar.

Dış ticaretin gerekliliği daha birçok maddeyle genişletilebilir. Ülkelerin diğer ülkelere ürün satabilmek ve rakip ülkeleri geçebilmek için alanlarında profesyonelleşmeleri gerekir. Bu profesyonellik sadece ürünü ortaya çıkarmak değil onu pazarlamak, ülkeye ulaştırmak ve ürünün kalitesinden emin olmak şeklinde olmalıdır ki dış ticaretin sürekliliği de ancak bu şekilde sağlanır.

Dış ticaret uzmanı kimdir?

Dış ticaret uzmanı ürünün üretilmesinden talep eden ülkeye ulaşmasına kadar bütün süreçte aktif olan ve süreci koordine eden kişidir. Uluslararası piyasada aktif olan şirketler, firmalar dış ticaret uzmanının sorumluluk alabilmesine, gerekli yöntem-tekniklere hakim olmasına, başarılı insan ilişkilerinin olmasına ve yabancı dilinin (özellikle ingilizce, şirket global bir şirket ise daha farklı dillerin yeterliliği de gerekir) yeterli olmasına özellikle dikkat ederler. Çünkü uzman; ürünün tanıtımının yapılmasını, pazarlanmasını, satışını ve ulaşımını sağlayıp süreci yönettiği için ne kadar donanımlı olursa o kadar başarılı iş ortaya çıkar.

Dış ticaret uzmanlık eğitimi nedir?

Öncelikle dış ticaret uzmanı olabilmek için üniversitelerin -alanın eğitimi olan- dış ticaret ön lisans bölümünü bitirmek bu alanda iş bulabilmeyi kolaylaştırır. Ancak bu meslek sürekli gelişmeyi gerektiren bir meslektir ve farklı disiplinlere de hâkim olmayı gerektirir. Bu yüzden tek başına yeterli değildir.

Dış ticaret uzmanlığı yapabilmek için sadece ilgili bölümü bitirmek yeterli değildir. Halkla ilişkiler, lojistik, uluslararası ilişkiler, ekonomi-finans gibi bölümlerden mezun olan kişiler de bu mesleği yapabilir.  Hatta lisans sonrasında başka alanlarda uzmanlaşmış kişiler de sonrasında bu sektöre yönelmek isterlerse alacağı eğitimler sonucu bu sektörün uzmanlarından biri haline gelebilir.

Kariyerine bu yönde devam etmeye karar veren kişilerin bilgi sahibi olabilmesi için sertifikalı dış ticaret uzmanlığı eğitimleri vardır. Bu programlar, eğitimini ve uzmanlığını başka bölümlerde yapmış kişilerin sektöre girişini kolaylaştırmaktadır ve onlar için bir başlangıç sağlamaktadır. Kimler bu belgelerden yararlanabilir?

 • Sektörde olup firmasının/şirketinin yurt dışı pazarlarına açılmasını isteyen şirket sahipleri ve firma yöneticiler,
 • Dış ticaret alanında uzmanlığını belgelemek isteyenler,
 • Kendi işini kurmak isteyenler girişimciler,
 • Firmaların dış ticaret departmanlarında çalışmak isteyenler,
 • Eğitimine devam eden lisans, master ve doktora öğrencileri,

Özetlemek gerekirse dış ticaret konusunda bilgi ve becerilerini artıran, gelişmeyi ve ilerlemeyi sürekli hale getiren, farklı disiplinler konusunda donanımlı olan kişilerin bu alanda uzmanlaşması mümkündür.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler