Dış Ticarette ödeme yöntemleri nelerdir?

EĞİTİM

İthalatçı ile ihracatçı arasında meydana gelen güven ilişkisinin seviyesine, iki tarafın üzerine aldığı risklere göre uluslararası ticarette kullanılmakta olan değişik ödeme çeşitleri vardır. En çok kullanılmakta olan ödeme biçimleri şöyledir:

Peşin Ödeme (Cash Payment / Advance Payment / Prepayment / Cash Before Delivery)
Bu ödemede malın sevkiyatı yapılmadan, ithalatçı mal ücretini ihracatçıya gönderir. Bu şekilde ihracatçının üstlendiği herhangi bir risk yoktur. Sevkiyatın geç kalması, malların siparişte belirtilenden farklı olması gibi riskler yüzünden bu ödemede bütün riski ithalatçı yüklenir.

Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)
Bu ödeme biçiminde ithalatçı sipariş ettiği malı teslim almasının ardından mal ücretini ihracatçıya öder. İhracatçı mallarını alıcının adına göndermesinin ardından, malı temsil eden belgeleri ithalatçıya, ya direkt veya bedelsiz teslim şartı ile banka üzerinden sevk eder. Bu yöntemde riskleri ihracatçı üstlenmektedir.

Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents / Documentary Collections)
İhracatçının ithalatçıyla yapmış olduğu satış sözleşmesine uygun bir şekilde malları sevk etmesinin ardından bunları temsil eden sevk ile alakalı belgelerin malın bedelinin tahsili karşılığında teslim edilmesi için banka üzerinden ithalatçıya teslim edilmesine olanak tanıyan bir ödemedir.

Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)
İthalatçıyla ihracatçı arasında gerçekleştirilecek bir anlaşmayla ithali yapılacak ürünlerin ücretlerinin ödenmesinin malların sevk edilmesinden belli bir süre sonraya bırakılması işlemidir. Bu ödemede, mal bedelini belli bir vadede ödeyeceğini taahhüt eden ve bu ödemenin yapılacağının garantisini veren bir poliçe ya da bono bulunur.

Kabul Kredili Akreditif
Uluslararası kurallar ve yönetmeliklere göre açılmış olan akreditiflerde gönderim evraklarının, bu belgeler ile beraber sunulmuş olan poliçenin ithalatçının belirttiği banka ya da muhabir banka tarafında kabul edilmesini takiben serbest bırakılıp bedellerinin poliçe vadesinde ödenmesine olanak tanıyan bir ödeme biçimidir.

Kabul Kredili Vesaik Mukabili
Bankanın sevk ile alakalı belgeleri bu belgeler ile içinde ek olan poliçenin ithalatçının kabul etmesinden sonra ithalatçıya teslim etmesinden sonra poliçe vadesinde mal bedelinin ihracatçıya ödenmiş olduğu bir ödeme biçimdir.

Kabul Kredili Mal Mukabili
İhracı yapılan ürünün bedelinin ürünü ithalatçı tarafından teslim alınması ve poliçeyi kabul etmesinin ardından poliçe vadesinde ödemenin yapıldığı bir ödeme yöntemidir.

Akreditifli Ödeme (Letter of Credit)
Bu yöntemde, ithalatçı tarafından verilen talimatlarla, ithalatçının çalışmış olduğu bankanın belli bir rakama dek ve belli bir vade için istenilen şartların yerine getirilmesi ve ihracatçının ihracı yapılan ürünlerin ihracı ile alakalı belgelerin ibrazı karşılığında ihracatçıya ödemede bulunacağının taahhüt edilmesin gerçekleşir. Hem ithalatçı hem de ihracatçı bir bankanın mali güvencesinin altında olduklarından akreditifli ödeme biçimi  iki taraf açısından da avantajlı olmaktadır.

Banka Ödeme Yükümlülüğü- Bank Payment Obligation (BPO)
Banka Ödeme Yükümlülüğü, taraflar arasında yapılacak olan alışveriş ile alakalı yalnızca elektronik ortamda sunulmakta olan verilerin başarılı bir şekilde eşleşmesi koşuluyla bir yükümlü bankanın yani alıcının bankasının bir lehtar bankaya yani satıcının bankasına vermiş olduğu geri dönülmez ve bağımsız bir ödeme sözleşmesidir. Akreditifle mal kabulü biçimlerini bir araya getiren yeni bir ödeme biçimidir.

Yorumlar

10 Temmuz 2020

Hakan Yıldırım

Detaylı bilgilendirme için teşekkürler

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

Yorum Yaz

Benzer İçerikler