Doğru ve Yanlışın Ayrımı: Mantık Kurma Becerisi

Doğru ve Yanlışın Ayrımı: Mantık Kurma Becerisi

KARİYER

Yağmur ve soğuk havanın baharın yüzü ile birleştiği bir haftanın, yeni iş gününden hepinize merhaba Sevgili Novarge Ailesi. Bugün sizlerle doğru ve yanlışı birbirinden ayırmak konusunda bir disiplin ölçütü olan mantık becerisinden bahsedeceğiz.

Günümüzde karşılaştığımız olayların neticesinde kalbimizle ve mantığımızla düşünme ayrımıyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Zekâ ve düşünce vasıtasıyla verilen kararların mantık çerçevesine dayanırken; kalp ve duygular yönüyle verilen kararların kalbe hitap ettiğini biliyoruz. Bu iki düşünce ve karar ayrımı dışarıdan bakıldığında çok farklı gibi görünmese de karar verme aşamasında iki farklı yolun sonuçlarını doğuruyor. Özellikle kalbiyle ve duygularıyla yörüngelerini belirleyen kişiler, attıkları adımların neticelerinin mantık çerçevesine dayanmadığından yakınıyorlar. Bu nedenle günümüzde birçok birey, mantık kurma becerisine erişebilmek istiyor.

Mantık Kurma Becerisi

Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi olarak bugün sizler için mantık kurma becerisini, mantığın temellendiği kavramları ve mantık egzersizlerini araştırdık. Gelin, birlikte değerlendirelim.

Mantık Nedir?

Mantık kavramı, insan aklının başvurduğu bir düşünce prensibine verilen isimdir. Doğru ve yanlışın birbirinden ayrımı için başvurulan mantık prensibi, akıl yürütmeye yönelik pratikler ile mümkün kılınabilir.

Mantık kavramının genellikle bir zekâ düzeyi olduğu kanısına varılabilir ancak bu tutum yanlıştır. Zekâ genellikle insan vücudunda bir olguyu algılama, kavrama, kullanma ve düşünme aşamalarının gerçekleştiği birim olarak varlık gösterir. Mantık ise doğru sonuca ulaşabilmek ve doğru düşünce sistemine erişebilmek için zekayı kullanır. Kısacası mantık, bir zekâ düzeyi değildir.

Aklın prensipleri, mantık çerçevesine dayanır. Mantık kurma becerine dayalı olarak yapılan her araştırma; olaylar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi ve detaylı olarak olayların ele alınmasını esas alır.

Mantık Kurma Becerisi

Mantık becerisi gelişmiş insanların olaylara bakış açıları ve çözüm yöntemlerine yönelik farklı tutumları vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Mantıklı insanlar;

  • Çevrelerinde gerçekleşen olaylar ve durumlar hakkında her an değerlendirme yapabildikleri için hata yapma payları oldukça düşüktür.
  • Eğitim ve iş hayatlarına yönelik doğru stratejileri benimseyebildikleri için attıkları adımlarda başarı oranları yüksektir.
  • Neden-sonuç ilişkisini kurabildikleri için hayatlarında olağan başarıları kolayca yakalayabilirler.
  • Etraflarında gelişen olaylar ne nesneler arasında kolaylıkla ilişki kurabilirler.

 

Mantık Becerisi Nasıl Geliştirilir?

Her insan hayatında başarıyı yakalamak ister. Hayat görüşünde neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, olaylar arasındaki bağlamları gözlemleyebilmek ne doğru kararlar verebilmek için mantık kurma becerisinin gelişmesi gerekir. Mantık, düşüncenin bir pratiğine dayanır. Düşünce ve zekâ vasıtasıyla gerçekleştirilen bu pratikler bir süre sonra disiplin halini benimseyecek ve kalıcı hale gelecektir.

Matematik Problemleri ve Sayısal Bulmacalar Çözmek

Bulmacalar ve problemler çözmek, zihnin neden-sonuç ilişkisi yönünden gelişmesini sağlayacak ve bir süre sonra mantık becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Mantık Kurma Becerisi

Polisiye Romanlar Okumak

Polisiye romanlar içerisinde başlıca giriş-gelişme ve sonuç bölümlerini barındırır. Tüm bu bölümlerin yanında zihni geliştirmeye yönelik gizemli unsurları insan mantığını bir süre sonra düşünmeye itecektir.

Mantık Kurma Becerisi

Mantık Oyunları Oynamak

Mantık oyunları temelini, insan düşüncesinin olayları algılamasına ve çeşitli çerçevelerde değerlendirebilmesine dayandırır. Tüm bu sebepler doğrultusunda mantık oyunları oynamak, mantık becerisinin gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir etkendir.

Mantık Kurma Becerisi

Olayları Neden ve Sonuç ile Değerlendirmek

Çevresinde gelişen olayları mantıksal çerçevesiyle incelemeyen insanlar genellikle yüzeysel düşünürler ve eksik adımlar atarlar. Olayların öncelikle neden ve sonuç çerçevesinde değerlendirilmesi, mantık kurma becerisini geliştiren birincil yöntemlerdendir. Kendiliğinden gerçekleşmesi zor olan bu beceri bir pratik sistemi ile benimsenebilir ve mantığın düşüncede bir disiplin oluşturmasını sağlayabilir.

Mantık Kurma Becerisi

Novarge’de bugün doğru ve yanlışın birbirinden ayrılmasında bir düşünce prensibini oluşturan mantık kurma becerisinden ve geliştirme yöntemlerinden bahsettik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hafta diliyorum Sevgili Novarge Ailesi.

Unutmayın, her şey geleceğiniz için!

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler