Hasta Kayıt Kabul Eğitimi ( Tıbbı Sekreterlik)

Hasta Kayıt Kabul Eğitimi ( Tıbbı Sekreterlik)

EĞİTİM

Hasta kayıt kabul eğitimi, özel veya devlete bağlı hastanelerde, muayenehanelerde, sağlık ocaklarında ve aile sağlığı merkezlerinde çalışmakta olan hasta kabul  görevlilerinin mesleklerine devam edebilmeleri ya da bu kuruluşlarda işe başlayacak bireylerin çalışabilmeleri için mecbur tutulan bir eğitim programıdır.

Tıp sekreterliğinin ya da tıbbi sekreterlik kurslarının yerine sağlık kuruluşlarının hasta kabul sekreterliği ve hasta kayıt kabul için zorunlu tuttuğu bir eğitim programıdır. Sağlık sektöründe ve özel, devlet fark etmeksizin hastanelerde halen çalışmakta olan hasta kabul görevlilerinin işlerine devam edebilmesi için mutlak aranan bir kriter olmaktadır. YÖK’e bağlı üniversiteler ve federasyonlar da bu personel açığının kapanması için hasta kayıt kabul kursları düzenlemekte ve belirtilen alanda sertifikalandırma çalışmaları yürütmektedirler.

Hasta kayıt kabul eğitimleri boyunca katılımcılar;

  • Bilgisayar kullanımı
  • Doküman hazırlanması
  • İş hayatı için gerekli iletişim becerilerinin kazanılması
  • Problem çözme yetisi
  • Hasta hizmetlerinin planlanması
  • Tıbbi arşivleme çalışmalarının yürütülmesi
  • Tedavi takibi

gibi konular detaylı olarak eğitim alırlar. Bunların yanında etkili ve nazik bir biçimde , dil bilgisi kurallarıyla uyumlu bir Türkçe konuşmak için diksiyon eğitimi de alırlar. Öte taraftan halka ilişkiler, beden dil, telefon becerileri, kişisel bakım, bütçe ve planlama, etkili dinleme ve kampanya türleri gibi ek etkinlikler tüm bu hasta kayıt kabul eğitimi çok daha renkli ve eğlenceli bir hale bürünmektedir. Görüldüğü gibi eğitim süreci salt hastane içi dinamikler ve bilinmesi gerekenler yerine çok daha geniş bir perspektifte düzenlenir ve katılımcıların sosyal becerilerini de fazlasıyla geliştirir.

Hasta kayıt kabul departmanında çalışabilmek için eğitim ve sertifika zorunlu olarak gerekmektedir. Sağlık sektöründe bir meslek hayatı planlayan veya çalışmasına rağmen henüz sertifika edinmeyen herkes için söz konusu eğitimlerin kapısı açıktır. Tüm eğitim süreçlerinin ortak ve yegane amacı, sağlık sektöründe görev alacak nitelikli elemanlar yetiştirilmesidir. Eğitim kontenjanı ve geniş manada eğitimin tekrarlanma sıklığı talep ile orantılı bir şekilde değişiklikler göstermektedir.Üniversite onaylı bir sertifika elde edecek olan katılımcılar, yurdun her noktasında sağlık sektörüyle ilgili personel aranan pozisyonlara başvurabileceklerdir.

Eğitimin sonucu tüm Türkiye’de resmi olarak bir karşılık görmektedir. Şu önemli noktanın da altını çizmek gerekir ki; hasta kayıt kabul eğitimi, zaten üniversitelerde başlı başına bir eğitim birimi olarak bulunan Tıbbi Dokümantasyon’dan mezun olmuş bir öğrencinin elindeki diplomanın yerini tutmaz. Hasta kayıt kabul mesleği ile ilgili eğitim alan katılımcılar bu süreçte hem teorik hem pratik açılardan oldukça özel bir ilgi görürler. Bahsedilen eğitimlere özellikle de son yıllarda inanılmaz bir alaka söz konusu olmuştur. Bu eğitimlere aynı zamanda çeşitli İşkur kursları ile de sahip olabilirsiniz.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler