Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi | İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları
İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

İŞ HAYATI

Mayıs ayının son demlerinde, adım attığımız yeni bir haftanın ilk gününden hepinize merhaba Sevgili Novarge Ailesi. Bugün, sesli ve sessiz her ortamda varlığını sürdüren iletişimde oldukça büyük öneme sahip, beden dili kurallarından bahsedeceğiz.

Tarihin tekerrür ettiği tozlu sayfalardan günümüze dek farklı şekillerde varlık gösteren iletişim, sesli-sessiz ya da taraflı-tarafsız olarak varlığını sürdürüyor. Geçmişte yaşamımızda yer alan geleneksel medya araçları (gazete, dergi, televizyon) iletişimi tek yönlü kılıyor ve toplumu medyatik unsurlarla birleştirmeyi amaçlıyordu. Zaman geçip, dijital dünyaya adım attığımız evrede geleneksel yeni medya araçları yerini yavaş yavaş yeni medya araçlarına bırakırken, çift yönlü iletişim sürecini de mümkün kıldı.

Örneğin geçmişin tek taraflı televizyon yayınları, günümüzde yerini interaktif telefon görüşmelerine bırakarak çift taraflı iletişimi mümkün kılmaya başladı. Tarihin tozlu sayfalarından bugüne dek teknolojiyle birlikte gelişim ve değişim gösteren iletişim araçları; sesli ve sessiz olmak üzere çeşitli ortamlarda varlığını sürdürüyor. İki insan ya da topluluklar arasındaki iletişimi mümkün kılabilmek için kelimelerin dışında jestler, mimikler ve beden dili de etkin bir rol oynuyor. Örneğin, topluluk içerisinde gerçekleşen bir toplantıda beden dilinizle uyguladığını herhangi bir hareket geri dönüşlerin olumlu ya da olumsuz sonuçlara evirilmesine yol açabiliyor.

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi olarak bugün sizler için “İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları” konusunu araştırdık. Gelin, birlikte değerlendirelim.

Beden Dili Kuralları

İletişim çağında karşılıklı anlaşmanın bir bütününü oluşturan beden dili; kelimelere yer vermeden, istek ve talepler doğrultusunda karşı tarafa mesajın iletilmesini amaçlayan bir kaynak görevini üstlenir. Hayatın her alanında oldukça büyük bir öneme sahip olan beden dilinin etkisini en fazla gösterdiği alan şüphesiz ki profesyonel bir tutum ihtiyacı doğuran iş ortamlarıdır. İş yerlerinde toplantılar, görüşmeler ve sunumlarda mesajın karşı tarafa net bir şekilde iletilmesi için oldukça önem kazanan beden dilinin, birbirinden farklı birçok tekniği ve anlamı vardır.

Jest ve Mimikler

İletişimde önemli bir kaynak görevini üstlenen beden dilinde insanların görüş alanına ilk müdahalede bulunan unsur jest ve mimiklerdir. İnsan yüzü, birçok farklı anlama ve duyguya ev sahipliği yapan mimiklere sahiptir. Karşıdaki insanla ya da toplulukla kurulan iletişimde ilk ve önemli görevi üstlenen jest-mimiklerde doğru duyguyu yansıtmak oldukça büyük önem kazanır.

Jest ve mimiklerde önemli görevi üstlenen gözlerin yönelmiş olduğu bakışlar çok önemlidir. Konuşurken ya da toplulukta gözlerini yere değil de dinleyiciye yönlendiren kişiler olumlu bir tutumla algılanırken; yere, farklı bölgelere ya da ilgisiz noktaları gözetleyen kişiler oldukça olumsuz bir tutumla karşılaşırlar.

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

Vücut Hareketleri

İletişim sürecinde kelimelerin yer almadığı ortamlarda insan vücudunun hareketi birçok mesajın karşı tarafa iletilmesine olanak sağlar.

Oturma Biçimleri: Bir toplulukta omuzlar geride, kollar serbest ve dik biçimde oturmak konuşmacıya ilginin gösterildiğini ve verilen mesajın önemli olduğunu gösterir. Aksine kambur, eğik ya da omuzlar düşük bir biçimde oturmak karşı tarafa isteksiz bir duygunun iletilmesine neden olabilir.

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

Kolları Bağlamak: Birçok kişi topluluklarda, toplantılarda ya da arkadaş gruplarında kollarını bağlayarak oturma alışkanlığına sahiptir. Ancak kolları bağlayarak oturmak, karşı tarafa “İletişime kendimi kapatıyorum, konuşulanlar ilgimi çekmiyor.” Mesajını direkt olarak yansıtabilir. Özellikle ciddi ve önemli iş ortamlarında kolları bağlayarak oturmak, iletişim noktasında oldukça riskli bir tutumdur.

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

Saçlarla ve Yüzle Oynamak: Toplantılarda ya da sessiz iletişimin hâkim olduğu ortamlarda saçlarla, etrafla, yüzle ya da ellerle oynamak iletişime yönelik isteksiz bir tutumun gösterilmesine neden olabilir. Bu tutumlar karşıdaki insanın söylediklerine ilgisiz olduğunuzu düşünmenize ve hayal dünyasında bulunduğunuza dair bir kanıya varmasına neden olabilir. Sağlıklı bir iletişim için dikkatinizi tümüyle karşı tarafa verebilmelisiniz.

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

Tokalaşma Stilleri: Tokalaşma sessiz iletişimde beden dili kurallarının en önemli noktalarından bir tanesidir. İlk görüşmelerde ya da toplantı sonrası kullanılan tokalaşma hareketinin şekli, karşıdaki kişiye iletişim esnası hakkında net bilgiler verebilir. Örneğin, karşıdaki kişinin elini sıkmadan, kısa süreli ve emin şekilde sıkarak özgüveninize dair bir mesaj verirken; uzun süreli, sıkarak ve eller birleşmeden gerçekleştirilen tokalaşma karşı tarafta samimiyetsiz ve ilgisiz bir izlenim bırakabilir.

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

Devamlı Saate Bakmak: Yaşadığımız hız çağında günümüzün büyük bir çoğunluğunu saate ve geçen zamana bakarak geçiriyoruz. Ancak özellikle ciddi toplantı ortamlarında ya da sunumlarda belirgin biçimde saate bakmak; dinleyiciye “fazla zamanım yok, konun ilgimi çekmedi ya da ne zaman bitecek?” gibi mesajların aktarılmasına neden olabilir. Karşı tarafın saate yönelik ilginizi fark etmesi, iletişimin sarsılmasına ve saygısız bir tutuma neden olabilir.

İletişim Çağında Önemli Beden Dili Kuralları

Novarge’de bugün; sesli ve sessiz her ortamda varlığını sürdüren iletişimde oldukça büyük öneme sahip beden dili kurallarından bahsettik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hafta diliyorum Sevgili Novarge Ailesi.

Unutmayın, her şey geleceğiniz için.

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler