Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi | Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları
Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

KARİYER

Temmuz ayını ortaladığımız bir hafta ortasından hepinize merhaba Sevgili Novarge Ailesi. Bugün sizlerle, kariyer yaşamı başta olmak üzere, hayatın tüm kritik noktalarında önem kazanan duygu yönetimi konusundan bahsedeceğiz.

Günlük yaşamımızın tümünü kapsayan eğitim, kariyer ve çeşitli yaşam rutinlerinde, birbirinden farklı olumsuzlukları bir arada yaşarız. Rutinler içerisinde yorgun düşen duygularımız, çeşitli olumsuzluklar karşısında beklenmedik tepkiler vermemize neden olabilir. Örneğin, kariyer hayatında yüksek zümreyle yaşanan bir tatsızlık, yoğun duygu yüklü günlerimizde oldukça yıpratıcı boyutlara ulaşabilir. Aynı zamanda kontrol edilemeyen duygular, hayatın birçok alanında türlü olumsuzlukları da beraberinde getirir. Duygularının kontrolünü sağlayamayan bireyler, özellikle temkinli davranış gerektiren hususlarda dikkatli adımlar atamayabilirler.

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

Duygu yönetimine ihtiyaç duyulan en önemli alanlardan bir tanesi de kariyer basamadığıdır. İş ortamında çeşitli stres ve sıkıntılar içerisinde duyguları doğru yönetmek, objektif bakış açısının getirdiği çözüm yöntemlerini doğurabilir. Duygu yönetimleri özellikle sinirli, gergin ve zihinsel yorgunluk yaşayan bireylerde sağlanması zor bir gereksinimdir. Günümüzde birçok kişi özellikle iş ortamında duygu kontrolünü doğru sağlayamadığı için kariyer adımlarında çeşitli tökezlemelere maruz kalabilir.

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi olarak bugün, kariyer yaşamı başta olmak üzere, hayatın tüm kritik noktalarında önem kazanan duygu yönetimi konusunu araştırdık.

Duygu Yönetiminin Yolları

Duygusal sarsıntı anlarında, hisleri tüm yıkıcı etkileriyle dışa vurmaktan kaçınmak ve mantık yoluna başvurmak için birbirinden farklı birçok yöntem bulunur.

Ani Tepkilerden Kaçının

Duyguları yönetme konusunda yaşanan olumsuzluklardan en büyüğü, duygusal tetikleyicilere bağlı olarak ani tepkiler vermektir. İş ortamında karşı tarafa ilişkin verilen ani tepkiler, ilerleyen süreçlerde pişmanlık doğuracak kelimelere ve eylemlere neden olabilir. Bu süreçte ani tepkilerden kaçınmak için öncelikle karşı tarafın eylemi karşısında derin bir nefes alarak, sakinliği korumak önemlidir. Bünyede söz konusu dürtünün bastırılması, beraberinde sakinlik ve mantığı da getirecektir. Sakinleşmeye çalışırken kalp atışlarının normalleştiğini ve kasların gevşediğini fark edinceye dek derin nefesler alıp vermeye devam edilir. Bu sayede olası bir kriz durumunda duygu yönetimi sağlanabilir.

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

Çıkış Yollarını Görmeye Çalışın

Olası kriz anlarında çözüme kavuşmanın en temel yolu, çıkış yollarını görebilmektir. Sakinleştikten sonra mantık çerçevesinde çıkış yöntemlerini düşünmek, krizin çözüme ulaşabilmesini sağlar. Bazı büyük olumsuzluklarda, bireyin bir çıkış noktası görmesi zorlaşabilir ve dışarıdan bakış açısına ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda eş, dost ya da iş arkadaşından alınan tavsiyeler doğrultusunda çıkış yolunu görebilmek de olağan hale gelecektir.

Problemler karşısında çıkış yolunu görebilmenin bir diğer yolu da bireysellikle baş başa kalabilmektir. Bir resim, günlük ya da meditasyon, doğru çıkış yolunun bulunmasına yardımcı olabilir.

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

Pozitif Düşünmek

Zihin, türlü olumsuzluklar karşısında bazen negatif düşünce yapısını da beraberinde getirebilir. İş yerinde yaşanan problemlerin karşısında pozitif bakabilmek ve olumlu düşünce yapısı, negatifliğin neden olduğu sinir ve stresin önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda pozitif düşünmek, olaylar karşısında büyük resmi görebilmek için de önemli bir etkendir. Yaşadığı olumsuzluklar karşısında büyük resme odaklanabilen insanlar, küçük problemlerin üstesinden gelebileceklerine olan inançlarıyla hareket ederler. Pozitif düşünmek ve olumluyu çağırmak, her daim duyguların yönetilmesine yardımcı olur.

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

Empati Kurabilmek

Empati yeteneği, yaşamda birçok zorluğun üstesinden gelebilmek için gereksinimdir. İş alanlarında yaşanan türlü olumsuzluklara karşı insanlara öfkelenmek yerine empati yeteneğine başvurmak, olaylar karşısında daha olumlu duyguların var olmasını sağlar. Örneğin, iş yerinde patronun hareketlerine sinirlenmeden önce, yorucu ve stresli bir gün geçirdiğine yönelik anlayış, insanlar arasında empati yeteneğinin sağlanmasına yardımcı olur. Bu sayede bünyede stres ve sinirin yerine, “anlayış” duygusu şekillenir.

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

İnancınıza Sığının

İnsan, var oluşu gereği bir yaratıcının varlığına inanç besler. İnanç beslediği sistem her ne olursa olsun, duygular ve düşüncelerin sığınabileceği bir liman rolüne sahiptir. Çeşitli olumsuzluklardan, karanlıklardan ve problemlerden sıyrılabilmenin en temel yolu, inanca olan bağlılıktan geçer. İnanç, ilahi dünya ile insan arasında sağlıklı bir ilişki kurulabilmesini sağlar. Bu sayede engelleri aşmak daha kolay hale gelir. Bireyi istenmeyen bir durumun içerisinden kurtaracak ilahi bir gücün varlığına inanmak, olgular karşısında daha umutlu bakabilmeyi sağlar.

Duygular, hisler ve düşüncelerin ağır gelmeye başladığı durumlarda evrenden ve inanç faktöründen yolun aydınlanmasını istemek, duyguların çözüm yöntemine odaklanmasını sağlar.

Kariyer Hayatında Duygu Yönetimi Yolları

Novarge’de bugün; kariyer yaşamı başta olmak üzere, hayatın tüm kritik noktalarında önem kazanan duygu yönetimi konusundan bahsettik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta diliyorum Sevgili Novarge Ailesi.

Unutmayın, her şey geleceğiniz için!

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler