Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir?
Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir?

Kişisel Verilerin Korunması Neden Önemlidir?

İŞ HAYATI

Farklı açılardan birçok tanımının olmasıyla birlikte genel bir çerçeve çizildiğinde veri; bir konu, araştırma, gözlem veya deney ile ilgili elde edilen bilgilerin tümü olarak tanımlanabilir. Tek başına herhangi bir anlam ifade etmese de sonuca ulaşmada gerekli olan bilgilerin, öğelerin tümüdür.

Kişisel veri ise; gerçek kişi hakkındaki, kişiyi belirlemeyi sağlayan her türlü bilgi olarak kabul edilir. Kanundaki ‘her türlü bilgi’ ifadesi de kişisel veri kavramının çerçevesini olabildiğince geniş tanımlamak istemesindendir. Burada gerçek kişiden kasıt kişinin kimliğinin direkt olarak belirlenmesidir. Yani tüzel kişilerle ilgili bilgiler bu kapsam içinde yer almamaktadır. Bir şirketin ya da firmanın bilgileri, adresi, çalışma alanı vs. kişisel veri kapsamı dışında kalmaktadır.

Kişiye ait ad, soyad, adres, doğum yeri/tarihi bilgileri, eğitim bilgileri, e-posta adresi gibi bilgiler kişiyi tam olarak belirlemede yeterlidir ve kişisel veri olarak kabul edilir. Ancak kişisel verinin çerçevesi çok daha geniştir. Bu bilgilerin yanında kişinin kimlik, sigorta, vergi, telefon, pasaport, banka hesap numaraları ve kişiyi fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel yönden tanımlayan bilgiler, ailevi bilgiler, resim, video, özgeçmiş bilgileri de kişisel veri kapsamındadır. Kısaca kişiyi belirlemeye yarayan öznel ve nesnel bilgilerin tümü kişisel veridir. Bunun yanında kişisel verinin doğru olma zorunluluğu yoktur. Yani sosyal ortamda paylaşılan takma isim de kişiyi belirlemede bilgi olarak kullanılabiliyorsa bu da kişisel veri kapsamı içine girmektedir.

Kişisel veri sadece elektronik ortamda olmaz. Saklanabildiği ve tutulabildiği her yer kişisel veri sayılabilmesi için yeterlidir. Bu bir kağıt üzerindeki imzanız ya da bir eşya üzerindeki parmak iziniz olabilir.

Günümüzde teknolojinin getirdiği imkanlarla birlikte birçok işimizi dijital ortamda yapabiliyoruz. Yediğimiz yemeğin ücretini bile kartla ödeyebildiğimiz düşünüldüğünde günlük yaşantımız içinde kişisel verilerimizi çeşitli yerlerde paylaşıyoruz. Alışveriş, çeşitli ödemeler, başvurular gibi kişisel bilgilerin paylaşıldığı işlemleri telefon, bilgisayar gibi cihazlardan yapmak kişiye zaman, emek ve para anlamında tasarruf sağlamaktadır. Fakat bu işlemler sırasında paylaşılan bu bilgilere yine teknoloji sayesinde üçüncü kişilerce ulaşılabilmektedir. Kanun bu bilgileri çıkardığı yasalarla korumaya çalışsa da yasadışı yollarla bunlara ulaşmak isteyen kişiler veya kurumlar çoğu zaman bu bilgilere ulaşabilmektedir.

Kişisel verilerin korunması neden önemlidir?

Kişiyi belirlemeye yardımcı olan birçok bilgi yanlış kişilerin eline geçtiğinde farklı şekillerde kullanılmaktadır. Örneğin kişinin banka kartı bilgilerinin başkasının eline geçmesi durumunda kişi borçlandırılabilir. Ya da herhangi bir suç mahallinde kişinin kimlik bilgileri paylaşılarak üzerine işlemediği bir suç bırakılabilir. Üstelik somut deliller olması durumunda kişi kendini aklamakta çok zorlanabilir. Kişinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve video gibi kişisel veriler de haberi olmadan kötüye kullanılabilir.

Kanun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili çeşitli önlemler almaktadır. Bununla ilgili düzenlemelerden önce de kişisel veriler korunmaktaydı fakat kanunla birlikte kişisel verinin tanımı yapılmış, çerçevesi çizilmiş ve kişisel verilerin işlenebileceği ve işlenemeyeceği durumlar belirlenmiştir.

Günümüzde kullandığımız akıllı cihazlarımızda sağlık bilgilerimizden konum bilgilerimize kadar birçok kişisel bilgimiz bulunmaktadır. Kullandığımız uygulamalar bu bilgilere rahatlıkla ulaşabilirler. Bu yüzden kişi bu bilgileri kaydederken ve paylaşırken dikkatli olmalıdır. Paylaştığımız kurumlar kişisel verilerimizi korumak ve saklamak zorunda olsa da kişinin kendisi de bu bilgileri korumalıdır. Bu yüzden bireyler;

* Kendine veya yakınlarına ait bilgileri kiminle ve hangi platformda paylaştığına dikkat etmeli,

* Kullandığı cihazdaki uygulama ve tarayıcı ayarlarının güvenliğini ve gizliliğini kontrol etmeli,

* Kullanmadığı uygulamaları cihazdan silmeli,

* Kişisel verilerinin güvenliği konusunda endişe ettiğinde haklarından ne şekilde faydalanabileceğini bilmeli.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler