Novarge Premium
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Uzmanlığı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Uzmanlığı

EĞİTİM

4 Haziran 2024 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kurul kararı ile Türkiye'de sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım atıldı. Bu karar, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirleyerek, bu alanda çalışacak kişilerin bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Amaç ve Kapsam
Kararın amacı, sürdürülebilirlik denetimlerinin kalitesini artırmak ve bu alandaki güvenceyi sağlamak için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına (TSRS) uygun kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması konusunda eğitimler düzenlemek. Bu eğitimler, sürdürülebilirlik raporlaması alanında çalışacak kişilere yönelik olarak hazırlanmış ve onların bilgi seviyelerini artırmayı hedefliyor.

Eğitim Konuları
Program kapsamındaki eğitim, sürdürülebilirliğe ilişkin geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Bu konular arasında şunlar yer alıyor:

-Sürdürülebilirliğe Giriş
-Sürdürülebilirliğe İlişkin Düzenlemeler ve Türkiye'deki Sektörlere Etkileri
-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasında Temel Kavram ve İlkeler
-Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları
-Sürdürülebilirlik Performansının Ölçümü ve Raporlanması
-Emisyon Kontrolü ve Yönetimi
-Çevre, Sosyal ve Yönetişim (ESG) Açısından Sürdürülebilirlik
-Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasına İlişkin Diğer Önemli Gelişmeler
-Yeşil Finansman ve Kurumsal Yönetim Kavramları

Eğitim Yöntemi ve Süresi
Eğitimler, yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemleriyle Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilecek eğitim kuruluşları tarafından verilecek. Eğitim programının süresi ise en az 60 ders saati olarak belirlenmiştir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yüz yüze eğitimlerde ölçme ve değerlendirme, eğitimi düzenleyenler tarafından yapılacak. Uzaktan eğitimlerde ise sistem üzerinden katılımcılara sorular yöneltilerek ölçme işlemi gerçekleştirilecek.

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması alanında getirilen bu yeni düzenleme, sürdürülebilirlik denetimlerinin kalitesini artırmak ve bu alandaki güveni sağlamak için önemli bir adımdır. Bu eğitim programları, sürdürülebilirlik raporlaması alanında çalışacak kişilere gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, Türkiye'de sürdürülebilirlik standartlarının yükselmesine katkıda bulunacaktır.

Kaynak: Resmî Gazete, 4 Haziran 2024, Sayı: 32566.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler