KVKK 800 Bin TL Ceza Kesti
KVKK 800 Bin TL Ceza Kesti

KVKK 800 Bin TL Ceza Kesti

İŞ HAYATI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 10/03/2022 tarih ve 2022/229 sayılı Kararı ile; e-ticaret sitesi ve mobil uygulamalarda çerez kullanımına ilişkin açıklık getirdi.

Kararda, ilgili kişilere tüm çerezler için ziyaretçi aydınlatma yapılması, kesinlikle gerekli çerez kullanımı için açık rızaya gerek olmadığı; kesinlikle gerekli çerezler dışındaki çerezler (işlevsel çerezler, performans-analitik çerezler, reklam/pazarlama) için ise açık rıza alınması öngörüldü.

✔️Karar e-ticaret sitesi ile ilgili olmakla birlikte, diğer çerez kullanan site/uygulamaları da bağlayıcı mahiyettedir. Bu nedenle, mevcut internet site/mobil uygulamalar, ile Çerez Aydınlatma Metni anılan KVKK Kararına uygun hale getirilmelidir.

✔️Yapılması gerekenler;

1-Tüm çerezler için aydınlatma yapılmalı, Çerez Aydınlatma Metni, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e uygun;

a-Veri sorumlusu kimliğine ilişkin açıklamalara yer verilmeli;

b-Hangi kişisel veri işleme faaliyeti hangi işleme amacı ile örtüştüğüne ilişkin detaylı bilgilendirme yapılmalı, amaç anlaşılabilecek açıklıkta olmalı,

c-Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

d-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

e-İlgili kişinin Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları,

f-İnternet tarayıcısına göre çerezler hakkında bilgi edinilip izin verme veya reddetme hakkının kullanılabilmesini teminen yönlendirme yapılması,

konusunda açık ve sade bir dil kullanılarak, doğru bir şekilde bilgilendirecek şekilde hazırlanmalıdır.

Çerez Aydınlatma Metninde "reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullandığına ilişkin açıklamaların bulunması", çerez listesinde "üçüncü taraf" çerezlerin bulunması, reklam/pazarlama çerezleri kullanıldığı anlamına gelmektedir. Site/Uygulamada zorunlu çerezler dışında çerezler yoksa, Aydınlatma Metninde bu veya benzeri ifadelere yer verilmemelidir.

2-Kesinlikle gerekli çerezlerde işleme şartları, 6698 sayılı Kanun’un 5/2 ve 6/3 fıkrasına dayandırılmalı, açık rıza alınmasına gerek yoktur.

3-Kesinlikle gerekli çerezler dışında çerezlerde, işleme şartları Kanun’un 5/2 fıkrası ile 6/3 fıkrasına dayanmaması durumunda, ilgili kişinin açık rızasına başvurulmalıdır.

* İşleme şartları, Kanun’un 5/2 fıkrası (f) bendi "meşru menfaata" dayandırılan çerezler için açık rıza alınmalıdır. 

* İşlevsel çerezlerde, ilgili kişinin bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmesi net değilse açık rıza alınmalıdır.

* İnternet sitesi açılış sayfa altında pop-up "web sitesi ve hizmetlerin daha etkin kullanılması için çerezlerin kullanıldığı bilgisi verilmeli, detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni ile Çerez Uygulamasına" yönlendiren bağlantı eklenmelidir.

* Site veya uygulamaya giriş anında varsayılan ayar olarak çerezlerin çalışmamasını öngören “opt-in” mekanizması bulunmalı, çerezleri uygulamaya geçirmek için ilgili kişinin iradi aktif hareketiyle açık rıza alınmalıdır.

* Yurt dışına aktarılan çerezlerde, Kanun’un 9. maddesi kapsamında açık rıza alınmalıdır.

* Açık rıza, her bir çerez için aydınlatmaya dayanan, çalışmasına onay veren, hareket içeren bir uygulama kullanılmalıdır.

* Site/Uygulama yer sağlayıcısında, aydınlatma ve açık rıza işlemleri trafik log kaydı en az çerez süresi kadar saklanacak şekilde teknik özellik bulunmalıdır.   

➡Anılan kararda, bu eksiklikler nedeniyle çerezler aracılığıyla hukuka aykırı olarak kişisel veri işlenmesi kabul edilerek, veri sorumlusuna 800.000 TL idari para cezası uygulandığı göz önünde bulundurularak, bu değişikliklerin biran önce yapılması tavsiye edilmektedir.*

Yorum Yaz

Benzer İçerikler