KVKK Uzmanlık Eğitimi Neleri Kapsar?
KVKK Uzmanlık Eğitimi Neleri Kapsar?

KVKK Uzmanlık Eğitimi Neleri Kapsar?

KARİYER

Kişisel verilerin toplanması, hizmet amacıyla kullanılması, saklanması ve gerektiğinde firma arşivinden silinmesi için uzmanlara gereksinim vardır. KVKK eğitimi, veri toplama ve ilgili departmanlara aktarmayla görevli kalifiye elemanlar yetiştirmeyi öngörür.

6689 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 2016’da yürürlüğe girmiştir. Firmaların gerçek kişilere ait bilgileri toplama ve işleme süreçleri, yasal denetime tabidir. Konuya ilişkin denetimler, 2017’de kurulmuş olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından gerçekleştirilir. Tüzel ve gerçek kişilerin hukuki sorun yaşamasını önleyebilen eğitimlerin kapsamı şöyledir:

  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun gerekliliği: Hassas bilgi toplama ve işleme sürecinin kanunla korunmasına ilişkin detaylar sunulur.
  • Bilgi toplama ve işleme metotları: Hassas bilgilerin firmaya aktarılmasını sağlayan formlar ve bilgi tasnifi hakkında detaylar paylaşılır. Veri havuzu olarak kullanılan yazılımlar tanıtılır.
  • Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılmasını gerektirebilecek durumlar: İstisnai hallerde yapılması gereken bilgi paylaşımları örneklenir.
  • Kişisel verilerin gizlenmesi ve imhası: Bilgi sahibinin talebi veya temasın sonlanmasıyla gerçekleştirilen imha süreci öğretilir.
  • Veri işleme ve açık rıza beyanı hakkında aydınlatma metni oluşturma: Bilgilerini paylaşacak kişiye süreç hakkında detay sunan metinlerin standartları öğretilir.

KVKK Uzmanlık Eğitimini Kimler Alabilir?

KVKK eğitimleri, firmaların gerçek kişilerle temasını sağlayan personellere verilir. Uygulamanın özel bir kanuna dayanması, büyük ölçekli firmalarda KVKK departmanları meydana getirmiştir. İnsan kaynakları sorumlusu, sosyal medya sorumlusu, idareci, muhasebeci, satış danışmanı, saha elemanı, avukat eğitim alabilir. KVKK departmanlarında çalışmayı sağlayabilecek şartlara sahip yeni mezunlar veya işi olmayanlar, kişisel gelişim için kurslardan faydalanabilir.

Eğitimler, elektronik ortamda imzalanan açık rıza metinlerinin oluşturulabilmesi için önemlidir. Uzaktan hizmetin yaygınlaştığı günümüzde sosyal medya uzmanları, e – ticaret sitesi sahipleri, dijital ajanslar KVKK uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyabilir. Özel bilgiler usulüne uygun depolanamaz ve izin dışı olarak üçüncü şahıslara ulaşırsa, maddi tazminat davaları açılabilir. Firmalar, müşterisini mağdur etmemek ve hukuki problemlerden kaçınmak için uzman istihdam eder.

KVKK Uzmanlık Eğitimi Nasıl Alınır?

KVKK uzmanlık eğitimi, alanında yetkin hukukçular tarafından verilir. Toplu ders ortamlarında sunulan eğitimler, mesleki gelişim kurslarından alınabilir. Yasal bir konu olduğundan, KVKK eğitimleri hukuk bürolarının hizmetleri kapsamına girebilir. KVKK uzmanlık eğitimi online ve yüz yüze seçenekler sunar. Pandemi yasaklarının kalkması ile yüz yüze eğitimler önemli hale gelse de şu an pek çok kişi bu eğitimleri online ortamlardan almaktadır. Sertifika alan kursiyer, KVKK uzmanı olarak kurumsal firmalarda çalışabilir. KVKK eğitimleri, iş sahibi olmak için yeterli olmayabilir. Mevzuat bilgisi, diploma ve iş deneyimini tamamlayan bir yeterliktir.

Eğitim süresi, kurs standartlarına ve kursiyer düzeyine bağlıdır. Avukatlar, kanun maddesinin esaslarına ilişkin kapsamlı eğitimler alır. Bunun sebebi eğitim verebilecek düzeye gelmektir. İnsan kaynakları, satış, pazarlama departmanına mensup adaylar pratik konulara yoğunlaşır. Üzerinde çalışılan mevzuatlar aynı olurken, eğitim süreleri ve ücretleri değişkendir.

KVKK Uzmanlık Eğitimi Alanlar Ne İş Yapar?

Kişisel veriler, banka, eğitim kurumları, sağlık kurumları ve bireysel abonelik hizmeti sunan firmalar açısından önemlidir. Müşterilere belli aralıklarla SMS atılması, kampanya bildirimi yapılması, aramalar gerçekleştirilmesi ve adrese evrak gönderimi hassas bilgilerin depolanmasıyla mümkündür. Telekomünikasyon firmaları, müşterilerin ev adresinden e posta adresine kadar birçok bilgiyi depolar.

Bilgilerin yazılım altyapısıyla korunabilmesi, kullanılabilmesi, gerektiğinde paylaşılabilmesi KVKK’ya hâkim olmayı gerektirir. 6689 Sayılı Kanun’a ilişkin eğitim alarak gerekli metotları öğrenmiş olan uzmanlar; büyük firmaların insan kaynakları departmanında iş bulabilir. Küçük ve orta ölçekli firmalar da ilgili kanuna uymakla yükümlüdür.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler