Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi | Popüler Bilim Nedir? Neden Önemlidir?
Popüler Bilim Nedir? Neden Önemlidir?

Popüler Bilim Nedir? Neden Önemlidir?

EĞİTİM

Eylül ayını yarıladığımız bir hafta ortasından hepinize merhaba Sevgili Novarge Ailesi. Bugün sizlerle, evrenin bir bölümünü konu seçerek deneysel ve gerçeklik temelli yasalar çıkartan bilimin anlaşılabilirlik düzeyini destekleyen “popüler bilim” olgusu ve öneminden bahsedeceğiz.

Bilim, evrenin bir kısmını ya da çeşitli olguları konu edinerek deneysel ve gerçek temelli yasalar çıkarmayı amaç edinen bir bilgi bütünüdür. İçinde bulunduğumuz hayatı anlamlandırma süreci üzerine çalışan bilim, çeşitli olgular etrafında düşünür ve doğrulanabilir bilgiler geliştirmeyi amaç edinir. Hâl böyle olunca, bilim kavramı ve çalışmaları üzerine akıl yürütme süreci bazen zorlu bir yola dönüşebilir. Bilimin çalıştığı alanlar ve doğruladığı olgular üzerine bireylerin anlayabileceği düzeyde çalışmalar yürütmek, “popüler bilim” olarak adlandırılır.

Popüler Bilim Nedir? Neden Önemlidir?

Novarge’de bugün, evrenin bir bölümünü konu seçerek deneysel ve gerçeklik temelli yasalar çıkartan bilimin anlaşılabilirlik düzeyini destekleyen “popüler bilim” olgusu ve önemini araştırdık. Gelin, birlikte değerlendirelim.

Popüler Bilim Nedir?

Evrenin çeşitli fonksiyonları üzerine yapılan çalışmaları halkın anlayabileceği ve yaşama yansıtabileceği düzeyde basite indirgenmiş bir kavrama popüler bilim adı verilir. Popüler bilim; toplumda bulunan her kesimin anlayıp uygulayabileceği düzeyde yapılan bir çalışma yöntemidir. Popüler bilim, halkın anlayabileceği düzeyde çeşitli yazılı iletişim kaynakları üzerinden (gazete, dergi, video vb.) sunulur.

Basite indirgenmiş biçimde halka sunulan bilim, bireylerin çalışma düzeyini kavrayarak yaşamlarına dâhil edebilmelerini sağlar. Popüler bilim yöntemi, halk ve bilim arasındaki iletişimin kuvvetlenmesini sağlar. Bu sayede bilimin yöntem, amaç, sonuç ve değerleri üzerine yapılan her bir çalışma, toplumun yaşamına olumlu bir etki kazandırır. Örneğin, hastalık ya da teknolojik bir buluş üzerine geliştirilen çalışmalar bilimin temellerine dayanır. Toplum, doğruluk değerlerine sığdıramadığı ya da kavramakta zorluk çektiği bilgilere inanmakta zorluk çekerken popüler bilim sayesinde yaşamına dâhil edebilir. Söz konusu popüler bilim, toplum yaşamına bilimin pozitif yönlerini yansıtmayı ve standartları iyileştirmeyi amaç edinir.

Popüler Bilim Nedir? Neden Önemlidir?

Popüler Bilim Neden Önemlidir?

Teknolojinin gelişim gösterdiği günümüz 21. Yüzyılında, internet üzerinden dünyanın her bölgesindeki haberlere erişim sağlamak olağan hâle geliyor. Özellikle bilgiye erişimin böylesine kolay olduğu bir çağda, doğru bilgileri yansıtmak kadar herhangi bilimsel bir veriye dayanmayan “yanlış” bilgileri halka aktarmak da o kadar kolaylaşıyor. Hâl böyle olunca, sosyal medya manipülasyonu da toplum içerisinde artış göstermeye devam ediyor.

Teknolojinin yaygınlaşması ile bilgiye erişimin kolaylaştığı çağda popüler bilim önem kazanıyor. Popüler bilimin anlaşılabilirlik düzeyi sayesinde toplum içerisindeki bilgi akışı kolaylaşırken doğruluğu meçhul bilgilere erişim de kısıtlanıyor. Kısacası popüler bilimin topluma yansıttığı en büyük önemi, doğru bilgiye kesintisiz ulaşım sağlıyor. Evren çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma ve bulguların popüler bilim sayesinde anlaşılabilir düzeyi, geleceğe bir miras olarak bireylerin bilgilenme düzeyini de artırıyor. Popüler bilim sayesinde toplum değerlerinde yaygınlaşan bilgi erişimi, bireylerin eğitim ve kariyer alanında güçlü adımlar atabilmesine olanak sağlıyor.

Popüler Bilim Nedir? Neden Önemlidir?

Novarge’de bugün, evrenin bir bölümünü konu seçerek deneysel ve gerçeklik temelli yasalar çıkartan bilimin anlaşılabilirlik düzeyini destekleyen “popüler bilim” olgusu ve öneminden bahsettik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta diliyorum Sevgili Novarge Ailesi.

Unutmayın, her şey geleceğiniz için!

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler