Novarge Premium
Temel İşaret Dilini Neden Öğrenmeliyiz?

Temel İşaret Dilini Neden Öğrenmeliyiz?

EĞİTİM

Sözsüz iletişim kurabilmek; kişisel gelişim ve birey farklılıklarına duyarlı olma açısından gereklidir. Herkesim yaşam koşulları farklıdır. Dil kaslarının zayıflığı veya psikolojik durum, konuşmayı engelleyebilir. Özel duruma sahip insanlarla etkili iletişim kurmak şarttır. İşaret dilinin bazı işlevleri şunlardır:

• Etkin ve tam iletişim sağlar.

• Farklı bireyler arasındaki ayrışmayı önler.

• İnsanın doğadaki ayırt edici özelliği iletişimdir. Sözsüz iletişim kurabilmek kişiye ayrıcalık katar.

• Empati duygusunu geliştirir.

• Toplum katmanlarına yardımseverlik ve beraberlik aşılar.

• Meslekî donanım kazandırır.

İşaret Dili Dünyanın Her Yerinde Aynı Mı?

Diller, ait oldukları bölgeye göre farklıdır. Sözlü iletişimdeki sınıflaşma, sözsüz iletişimde de mevcuttur. Farklı ülkelerde ayrı işaret dilleri geçerlidir. Bunun sebebi, işaret geliştirme sürecinin denetimsizliğidir.

Dünya çapında kabul gören, belirleyici bir sözsüz iletişim kurumu yoktur. Farklı ülkelerde özgün sistemler gelişmiştir. Bu kültürün yaygın olmadığı az gelişmiş ülkeler vardır. İşaret sistemi olmayan ülke ve bölgeler, en çok etkilendikleri kültürün sistemini kullanabilir. 

Evrensel işaretlerin bulunmaması, sistematik eğitim eksiğinden kaynaklanır. Denetleyici ve belirleyici bir mekanizma kurulursa, her yerde aynı sistem yaygınlaşabilir. Yabancı kurumlarda tercümanlık yapabilmek için, ilgili yerdeki sistem öğrenilmelidir.

İşaret Dilini Öğrenmek Zor Mu?

Dil öğrenme mantığı, sözlü ve sözsüz iletişimde sabittir. Öğrenicinin isteği ve çalışma rutini esastır. İşaret dili, fiziksel aktivite gerektirir. Sık pratik yapmak şarttır. Cümleyi zihinde kurgulamak, hareketle yansıtmak, yanıtı anlayabilmek kapsamlı bir süreçtir.

Psikomotor becerileri, devamlı tekrarla gelişir. Öğrenilen ifadelerin aktif olarak kullanılması, öğrenmede kolaylık sağlar. Günlük çalışma yapılabilecek bir partnerle işaret sistemi çabuk kavranır. Sözlü konuşmada telaffuz farklılıkları görülür. İşaretli iletişimde de kişisel farklılıklar sezilebilir. Pratik yapılan kişi sayısı arttıkça, öğrenim süreci başarılı olur.

İşaret Dili Nasıl Öğrenilir?

Dil öğrenmek toplu etkileşim gerektirir. Dizi, film, oyun bireysel dil öğrenmede etkilidir. Sözsüz iletişimin öne çıktığı medya ürünleri yaygın sayılmaz. İşaret dili öğrenmek istiyorum diyenler, MEB onaylı kurslara katılabilir.

Kurs ortamındaki hoca – öğrenci etkileşimi, hızlı öğrenim sağlar. Aynı amaçla bir araya gelmiş kimseler, pratik yapma imkanına sahiptir. Evde dil öğrenmek mümkündür. Fakat dilin işlevi iletişimdir. Doğru ve etkili kullanım, toplu ortamda deneyim kazanmayı gerektirir.

Kişisel gelişim kursları, dil kursları, meslek edindirme kursları değerlendirilebilir. İşaretli iletişim dersleri çoğunlukla dil kurslarında verilir. Sertifika saygınlığı için bakanlık veya yükseköğretim kurumu onaylı hizmetler alınmalıdır. Kursa gitmeden işaret dili öğrenmek mümkündür. Fakat bu yeterliğin belgelenmesinde evrak şarttır.

İşaret Dili Bilen Nerede Çalışır?

İletişim yeterliği her iş kolunda önemlidir. İşaret sistemini kullanan ve anlayanların çalışabileceği pozisyonlar şöyledir:

• Konferans, sempozyum, forum, panel tercümanlığı

• Basın organlarında reklam, film, dizi tercümanlığı

• Sağlık kurumlarında tıbbî tercümanlık

• Adliyede ve karakolda bilirkişilik

Karakollarda ve adliyelerde ifade alma, sağlık kurumlarında etkin iletişim kurma süreci; tercümanla mümkündür. Lise diploması, devlet memuru olarak tercümanlık yapmaya yeterlidir. Yayın tercümeleri, çevirmen görüntüsünün kayıt üzerine montajlanmasıyla olur. Canlı yayın tercümanlığı uzmanlık ister. 

Sözlü iletişim, duyma veya konuşma becerisi az gelişmiş insanlar için zordur. Kelimelerin kullanıldığı her alanda işaret dili gerekebilir. Toplantılar ve yayınlarda tercümanlık, ek iş olarak yapılır. Profesyonel çalışma düzeni için devlet daireleri uygundur. İşaret dili tercümanı maaşları değişkendir. Memurlar asgari ücretten yüksek maaş alır.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler