VERBİS'e Kayıt Süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.
VERBİS'e Kayıt Süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

VERBİS'e Kayıt Süresi 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

EĞİTİM

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararı ile VERBİS yükümlüsü veri sorumluları kayıt süresi 31.12.2021 tarihine uzatıldı.

Böylece;
* 30.09.2020 tarihinde sona eren, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
* 31.03.2021 tarihinde sona erecek, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının,
* 31.03.2021 tarihinde sona erecek, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının,
VERBİS kayıt süresi 31.12.2021 tarihine uzatıldı.

Veri sorumluları için VERBİS kayıt süresi uzamakla birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği diğer yükümlülüklerin (aydınlatma, açık rıza, idari ve teknik önlemler, ilgili kişiye cevap verme, KVKK kararlarına uyma vd.) yerine getirilmesi gerekmektedir. Yerine getirmeyenlerin tespiti halinde yaptırımlar söz konusudur. Bu nedenle, veri sorumlularının tüm iş süreçlerinde; kamera-web-server sistem ağ-mobil vd. veri tabanlarında kişisel verilerin korunmasına yönelik idari ve teknik uyum çalışmalarını tamamlamaları önem arz etmektedir.

Yorum Yaz

Benzer İçerikler