Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi | Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar
Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

EĞİTİM

Yağmurun ardında bıraktığı güneş ile uyandığımız bir haftanın son iş gününden hepinize merhaba Sevgili Novarge Ailesi. Bugün sizlerle, teknoloji çağına adım adım ilerlediğimiz günümüzde insan zekâsı ve yapay zekânın farklılıklarından bahsedeceğiz.

Teknoloji çağına adım adım ilerlediğimiz günümüzde tüm yaşamsal fonksiyonlarımızın yapay zekâ ile harmanlandığını görürüz. Eğitim ve kariyer gibi yaşamsal fonksiyonları şekillendiren yapay zekâ, insanların yaşama yönelik atabileceği adımların şekillenmesinde önemli rol oynar. Örneğin eğitim yaşamına uyum sağlayan yapay zekâ kavramı, yeni eğitim anlayışlarının ortaya çıkmasını sağlar. Türkçe ve matematik gibi zorunlu derslerin yanında yapay zekâ sayesinde algoritmalar ve bilgisayar programcılığı gibi eğitim alanları da söz konusu hale gelir.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

Günümüze ve geleceğe tümüyle hitap eden yapay zekâ kavramı, kariyer alanında da etkileşim gösterir. Yapay zekânın sayesine gelişen bilgisayar programcılığı ve algoritmalar yeni programların gelişmesine olanak sağlar. Bu sayede söz konusu algoritmaların yazım aşamasında rol alan kariyer alanları da geleceğin meslekleri olarak hayatımızda yer almaya başlar.

“Yapay zekâ” dendiğinde hepimizin gözünde uçan arabalar ve robotlar gibi üst düzey teknolojik aygıtlar canlanır. Düşüncelerin içeriğinde yer alan aygıtlar gerçeklikten çok uzak olmasa da insanları korkutabilecek düzeyde seyredebilir. Bu noktada ise yapay zekâ fonksiyonlarının insan zekâsına ilişkin gösterdiği farklılıklar söz konusu hale gelir.

Novarge’de bugün, teknoloji çağına adım adım ilerlediğimiz günümüzde insan zekâsı ve yapay zekânın farklılıklarını araştırdık.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yapay zekâ ve insan zekâsı problem çözme, öğrenme, bellek, planlama, akıl yürütme, dil ve algı gibi bilişsel işlevleri yerine getirir. Her ikisi de gelişmekte olan toplumlarda önemli birer yapı taşını oynar. İnsan zekâsı ve yapay zekâ arasında benzer işlevler olduğu kadar birçok farklılık da söz konusudur. Yapay zekâ, insan zekâsı tarafından yaratılan bir yeniliktir. Belirlenmiş görevleri insan zekâsından daha hızlı çözümleyebilmek için üretilmiştir. Yapay zekâ ve insan zekâsı arasında temel farklılıklar bulunur.

  1. Köken Farklılığı

Yapay zekâ, başlı başına insan zekâsı tarafından geliştirilmiş bir yeniliktir. Problemlere ve görevlere insan zekâsından daha hızlı çözümler getirebilmek için geliştirilmiştir. İnsan zekâsı ise başlı başına öğrenme, akıl yürütme, hatırlama ve düşünme gibi yeteneklerle doğuştan var olur.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Hız Ayrımı

İnsan zekâsı ile karşılaştırıldığında yapay zekânın problemleri çözüm hızı daha fazladır. Örneğin, bir birey probleme 10 dakika içerisinde çözüm getirebilirken, yapay zekânın dakikada çözebileceği problem sayısı 10’dur. Problem çözme aşamasında insan zekâsında beliren neden, çaba ve çözüm evrelerinde oluşan çözüm yetkinlikleri, yapay zekâda algoritmalar tarafından çözümlenir.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Doğruluk

Yapay zekâ bir dizi programlanmış kurguya göre çalışma prensibiyle doğru sonuçlar üretir. Ancak insan zekâsı, türlü noktaları gözden kaçırma ihtimaline sahiptir. Bu noktada insan zekâsıyla temellendirilen “hata payı” devreye girer.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Karar Verme

İnsan zekâsının karar verme aşamasında etkilendiği öznel kavramlar, yapay zekâda söz konusu değildir. Yapay zekâ, toplanan verilere dayanarak analiz işlemini gerçekleştirir ve karar verme aşamasında objektif davranır.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Uyumlanma

İnsan zekâsının ortamdaki değişimlere ve gelişimlere uyum sağlama süreci oldukça kısadır. Bu sürecin kısalığı, insanların bilgiye aşinalığını arttırdığı gibi ustalaşmasını sağlar. Yapay zekânın değişim ve gelişimlere uyum sağlaması oldukça zaman alır.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Enerji Harcama

Günümüzde modern bilgisayarların yapay zekâ sayesinde harcadığı enerji 2 watt ile sınırlandırılırken, insan zekâsı yaklaşık 25 watt kullanır.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Görev

Yapay zekânın üstlendiği görev ve sorumlulukları üstlenebilmesi için öncelikle sistemin algılama sürecinin sağlanması gerekir. Bu nedenle yapay zekâ kısa sürede daha az görev gerçekleştirir. İnsan zekâsı, çeşitli rolleri ve sorumlulukları aynı anda üstlenebilir. Bu sayede daha fazla görevi kısa sürede üstlenme ihtimali daha fazladır.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. İşlev

Yapay zekânın optimizasyon işlevi, görevleri programlayarak yerine getirme süreci üzerine şekillenirken; insan zekâsı beyin fırtınası ve uygulama aşamasında yetkindir.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Farkındalık Düzeyi

İnsan zekâsı, yaradılışı itibariyle bir kimlik üzerine doğar ve olgunlaştıkça benliğinin farkındalığı artar. Fakat yapay zekâ, yalnızca kendini tanıma yeteneği üzerine çalışır.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

  1. Etkileşim

İnsan, başlı başına sosyal bir varlıktır. Öz farkındalık duygusu, çevrede yer alan duygulara karşı duyarlı ve hassas olmasını sağlar. Bu sayede etkileşim gücü oldukça fazladır. Yapay zekâ ise sosyal ve duygusal ipuçlarını alarak etkileşime geçme yeteneğine sahip değildir.

Yapay Zekâ ve İnsan Zekâsı Arasındaki Farklar

Novarge’de bugün, teknoloji çağına adım adım ilerlediğimiz günümüzde insan zekâsı ve yapay zekânın farklılıklarından bahsettik. Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere hepinize mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu diliyorum Sevgili Novarge Ailesi.

Unutmayın, her şey geleceğiniz için!

ELİF AKSÜT

Yorum Yaz

Benzer İçerikler