Novarge Premium

Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat Uzmanlık Eğitimi

Bu eğitim ile sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümde lider olun. Döngüsel ekonomi, karbon ayak izi yönetimi ve yeşil teknolojilerde uzmanlık kazanın!

Üniversite Onaylı Onaylı Sertifika

Toplam 2 Ay Eğitim Süresi

Kontenjan Mevcut

%97 Sınav Başarı Oranı

Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

 • Kurs Puanı

  4.9
 • Peşin Fiyatına Kredi Kartına
  3 Taksit İmkanı

 • Bu Fiyat İçin Son 4 Gün

 • Ekstra
  %21 İndirim

 • ₺1834 x 3

  Taksit İmkanı

 • ₺7000.00

  ₺5500

 • EĞİTİMİ SATIN AL

Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Mutabakat Uzmanlık Eğitimi

Bu eğitim ile sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümde lider olun. Döngüsel ekonomi, karbon ayak izi yönetimi ve yeşil teknolojilerde uzmanlık kazanın!

Üniversite Onaylı Onaylı Sertifika
Toplam 2 Ay Eğitim Süresi
Kontenjan Mevcut
%97 Sınav Başarı Oranı
Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

Neler
Öğreneceğim?

NelerÖğreneceğim?

Açıklamalar

Eğitim katkıları nelerdir?

- Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Konusunda Uzmanlaşma: Kişi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat konularında derinlemesine bilgi ve anlayış kazanır. Bu sayede bu alanlarda uzmanlaşarak kariyerine değer katar
Rekabet Avantajı Sağlama: Bu konularda bilgi sahibi olmak, kişiye iş başvurularında ve kariyer gelişiminde rekabet avantajı sağlar. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konularının öneminin arttığı günümüz iş dünyasında, bu alanlarda uzmanlaşmış kişilere olan talep giderek artmaktadır.
Şirketlerin Sürdürülebilirlik Performansını İyileştirme: Eğitimi alan kişi, edindiği bilgi ve becerileri kullanarak şirketinin sürdürülebilirlik performansını ölçebilir, analiz edebilir ve iyileştirme önerileri sunabilir. Bu, şirketin çevresel etkilerini azaltmasına, kaynak verimliliğini artırmasına ve itibarını güçlendirmesine yardımcı olur
Yeşil İş Fırsatlarından Yararlanma: Yeşil dönüşüm, yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratmaktadır. Eğitimi alan kişi, bu yeni iş fırsatlarını değerlendirebilir ve yeşil ekonomiye geçiş sürecinde aktif rol oynayabilir.
Mevzuata Uyum Sağlama: Yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik ile ilgili mevzuatlar giderek sıkılaşmaktadır. Eğitimi alan kişi, bu mevzuatları anlayarak şirketinin uyum sürecini yönetebilir ve olası risklerden kaçınabilir.
Finansman İmkanlarına Erişim: Yeşil dönüşüm projeleri için çeşitli finansman imkanları bulunmaktadır. Eğitimi alan kişi, bu imkanlardan haberdar olarak şirketinin yeşil projelerine finansman bulmasına yardımcı olabilir.
İnovasyonu Teşvik Etme: Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik, şirketler için inovasyon fırsatları sunar. Eğitimi alan kişi, bu fırsatları değerlendirerek şirketinin yeni ürünler, hizmetler ve iş modelleri geliştirmesine katkı sağlayabilir.
Çevre ve Sosyal Etki Konusunda Bilinçlenme: Eğitim, kişinin çevresel ve sosyal sorunlara duyarlılığını artırır. Bu sayede kişi, hem iş hayatında hem de kişisel yaşamında daha sürdürülebilir seçimler yaparak çevreye ve topluma olumlu katkı sağlayabilir.
Geleceğe Yatırım: Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, geleceğin iş dünyasının temelini oluşturmaktadır. Bu alanda eğitim almak, kişinin geleceğe yatırım yapmasını ve kariyerini geleceğin trendlerine uygun olarak şekillendirmesini sağlar.
 

Eğitime kimler katılabilir?

- İşletme Yöneticileri ve Karar Vericiler: Şirketlerinin sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemek ve uygulamak isteyen yöneticiler ve karar vericiler.
- Sürdürülebilirlik Uzmanları: Sürdürülebilirlik alanında çalışan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen profesyoneller.
- Çevre Mühendisleri ve Danışmanları: Yeşil dönüşüm projelerine danışmanlık hizmeti veren veya bu alanda çalışmak isteyen mühendisler.
- Finans Uzmanları: Yeşil finansman ve yatırım konularında bilgi sahibi olmak isteyen finans profesyonelleri.
- Kamu Görevlileri: Yeşil mutabakat ve sürdürülebilir kalkınma politikalarını uygulayan veya bu alanlarda çalışmak isteyen kamu görevlileri.
- STK Temsilcileri: Çevre ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çalışanları ve gönüllüleri.
- Öğrenciler: Üniversitelerin ilgili bölümlerinde (çevre mühendisliği, işletme, ekonomi vb.) okuyan veya bu alanlara ilgi duyan öğrenciler.

DEVAMINI OKU

Kurs İçeriği

 • Doğrusal ekonominin sorunları ve döngüsel ekonominin prensipleri
 • Sürdürülebilirliğin üç boyutu (çevresel- ekonomik-sosyal)
 • Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin iş dünyasındaki rolü
 • Şirketler için sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakatın önemi
 • İşletmelerde sürdürülebilirlik kültürü oluşturma
 • Döngüsel ekonomi prensipleri ve iş modelleri
 • Kaynakları verimli kullanma stratejileri (geri dönüşüm- ürün ömrü uzatma- onarım)
 • Yeşil üretim ve tedarik zinciri yönetimi
 • Döngüsel tasarım ve ürün hizmet sistemleri
 • Paylaşım ekonomisi ve döngüsel iş birlikleri
 • İşletmelerde karbon ayak izi yönetimi ve azaltma stratejileri
 • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı
 • Yeşil binalar ve tesis yönetimi
 • Enerji yönetim sistemleri
 • Karbon ayak izi raporlaması
 • Atık yönetimi ve geri dönüşüm pratikleri
 • Atık azaltma ve sıfır atık hedefleri
 • Geri dönüşümün ekonomik ve çevresel faydaları
 • Kompostlama ve biyogaz üretimi
 • Atık yönetimi düzenlemeleri ve yasal yükümlülükler
 • İnovasyon ve yeşil teknolojilerin iş dünyasındaki rolü
 • Yeşil ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri
 • İşletmeler için çevresel uyumluluk ve standartlar
 • Yeşil teknolojilere yatırım ve finansman imkanları
 • Yeşil teknolojilerde inovasyonun önemi
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması
 • 2053 karbon nötr hedefi
 • Ulusal Katkı Beyanı
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı
 • AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)
 • Eylem planının hedefleri ve kapsamı
 • Enerji dönüşümü
 • Yeşil ve döngüsel ekonomi
 • Yeşil finansman
 • Sürdürülebilir tarım
 • Akıllı ulaşım
 • İklim değişikliği ile mücadele
 • Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri
 • SKA'ların 17 hedefi ve iş dünyası için önemi
 • Şirketlerin SKG'lere nasıl katkıda bulunabileceği
 • SKG'lerin ölçülmesi raporlanması ve Türkiye'deki uygulamaları
 • Avrupa Birliği'nin (AB) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)
 • Uygulama takvimi ürün ve sera gazı kapsamı
 • AB Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS)
 • Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ve AB net sıfır emisyon hedefi
 • AB'nin döngüsel ekonomi paketleri ve sürdürülebilir ürün politikası
 • AB'nin yeşil dijital dönüşüm stratejisi
 • AB'nin yapay zeka ve sürdürülebilirlik stratejisi
 • AB'nin veri ekonomisi ve sürdürülebilirlik stratejisi
 • AB'nin yeşil kamu alımları politikası
 • AB'nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji direktifleri
 • AB'nin sürdürülebilir finans düzenlemeleri ve taksonomisi
 • AB'nin biyoçeşitlilik stratejisi ve kimyasallar stratejisi
 • AB'nin sıfır kirlilik eylem planı
 • Yeşil Mutabakat ve Türkiye: Fırsatlar ve zorluklar
 • Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi & Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Dışişleri Bakanlığı / AB Başkanlığı
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı
 • BDDK ve TCMB
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK ve KOSGEB
 • Tarım ve Orman Bakanlığı
 • Ticaret Bakanlığı
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
 • Kalkınma Ajansları ve Uluslararası Finans Kuruluşları
 • Yeşil Teknoloji ve İnovasyon Fonları Kitle Fonlaması Platformları

Yorum Yaz

07 Haziran 2024

Yeşil Mutabakat Eğitimi: Sürdürülebilir gelecek için adım atın

Yeşil Mutabakat Eğitimi, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak ve çevre dostu politikaları benimsemek için kapsamlı bir rehber sunar. Novarge olarak sunduğumuz bu eğitim, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji konularında uzmanlaşmanızı sağlar.

18 Mayıs 2024

Plastik Kirliliğine Karşı Mücadelede Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Çözümler

Plastik kirliliğine karşı sürdürülebilir çözümler için döngüsel ekonominin önemini keşfedin. Novarge.com.tr’nin Türkiye'deki ilk uzaktan döngüsel ekonomi eğitim programıyla çevreye duyarlı kararlar almayı öğrenin ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunun.

Eğitimi Paylaş!