İnsan Kaynakları Uzm. Kursu

Türkiye'nin en kapsamlı müfredatına sahip "İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı" ülkemizin İnsan kaynakları yöneticilerini yetiştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika

Toplam 3 ay Eğitim Süresi

Kontenjan Mevcut

Program Boyunca Kitap Desteği

%96 Sınav Başarı Oranı

Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

 • Kurs Puanı

  4.8
 • Peşin Fiyatına Kredi Kartına
  6 Taksit İmkanı

 • Bu Fiyat İçin Son 30 Gün

 • Ekstra
  %26 İndirim

 • ₺184 x 6

  Taksit İmkanı

 • ₺1500.00

  ₺1100

 • EĞİTİMİ SATIN AL

İnsan Kaynakları Uzm. Kursu

Türkiye'nin en kapsamlı müfredatına sahip "İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı" ülkemizin İnsan kaynakları yöneticilerini yetiştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Sertifika
Toplam 3 ay Eğitim Süresi
Kontenjan Mevcut
Program Boyunca Kitap Desteği
%96 Sınav Başarı Oranı
Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

Neler
Öğreneceğim?

NelerÖğreneceğim?

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma veya Öğrenci Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf

Açıklamalar

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir. Bilgiyi üretebilen ve kullanabilen, dolayısıyla katma değerinin sonsuzluğuna vurgu yapılan insan faktörü, insan kaynakları yönetiminin stratejik yönünü ortaya koymaktadır. Kısaca bireysel ve kurumsal öğrenme sürecini kalıcı rekabet avantajına dönüştürmek, insan kaynakları yönetiminin vazgeçilmez önceliği olmuştur. İşte bu noktada, hazırladığımız bu eğitim ile hedeflenen; Kurumların ihtiyacı olan nitelikli insan kaynakları uzmanlarının yetiştirilmesidir.


Öğrencilerimiz eğitimi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak, başarılı oldukları takdirde MEB onaylı İnsan Kaynakları Sertifikası alırlar.


Öğrencilerimiz; İnsan Kaynakları Yönetimi eğitim programına dahil ettiğimiz güncel SGK mevzuatı konusunda eğitim aldığınıza dair de Sertifika alırlar.

Öğrencilerimiz;  İnsan Kaynakları Eğitim Programını tamamlayıp MEB tarafından yapılan sınava girip başarılı olsalar dahi, kendilerini eksik hissettiği konularda ya da en başından itibaren yeni açılacak İnsan Kaynakları Gruplarına ÜCRETSİZ olarak katılabilirler

DEVAMINI OKU

Kurs İçeriği

 • İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi Personel Yönetimi
 • Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş İnsan Kaynakları Yönetim
 • Uygulamalarının Kapsamı İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi
 • İnsan Kaynakları ve İşletmede Verimlilik Anlayışı
 • İşletmelerde İnsan Kaynakları Sistemi Şirket Kültürü
 • Vizyon Misyon ve Genel Stratejiler
 • Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri
 • Şirket Stretijilerine Bağlı Olarak İş Gücü İhtiyacı ve Analizi
 • Norm Kadro ve Yedeklemesi Personel Devir Oranı (Turnower)
 • Şirket Stratejileri ile İnsan Kaynakları
 • İhtiyaç Analizi Yetkinlikler ve İş Gerekleri
 • İş Analizleri ve İş Tanımları
 • İş Analiz ve Tanımının Diğer Fonksiyonlara Etkisi
 • Görev Tanımlarının Oluşturulması
 • Organizasyon Şemasında İş Analizlerinin Önemi
 • İş analizi ve görev tanımı örnekleri Norm Kadro Oluşturma
 • Personel Seçme ve İşe Alım Süreci
 • Etkin İlan Hazırlama İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma
 • İlan Veri Bankasının Önemi
 • İşveren Markası Olmak
 • Personel Seçmede Kullanılan Testler ve Uygulamalar
 • Mülakat Çeşitleri
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler
 • Mülakat Sonrasında Değerlendirme
 • İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli
 • Mülakat Soru Örnekleri ve Cevaplama
 • Mülakat örnekleri ve uygulama
 • İş Başı Eğitimi ve Oryantasyon
 • İşe Başlama Prosedürü Oluşturulması ve Prosedür Örnekleri
 • Zaman ve Hareket Etüdü
 • İş Etüdü Faktör Mukayese Metodu
 • İş Değerleme Uygulaması
 • Ücret ve Ödül Sistemlerinin Planlanması
 • Yetkinlik ve Yeterliliklerin Ücret Yönetimi İçin Tespiti
 • Piyasa Koşularına Göre Ücret Değerlendirme
 • Ücret Yönetimi Prosedürünün oluşturulması
 • Ücret Sistemi Uygulama Örnekleri
 • Performans Değerlendirme Sistemleri
 • Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri
 • 90 180 ve 360 Derece Performans Değerleme
 • Açık ve Kapalı Performans Değerleme
 • Performans
 • Değerlendirmenin Adımları
 • Performans Değerleme Zaman Planlaması
 • Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi
 • Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar
 • Temel Değerlendirme Hataları
 • Geribildirimin Önemi ve Şekli Performans Değerlendirme Uygulama ve Örnekler
 • Kurumsal Kariyer Yönetimi
 • Kariyer Yönetimi Araçları
 • Kariyer Yönetimi Uygulamaları
 • Kişinin Kendi Kariyer Hedefini Oluşturması
 • Kariyer Formu ve Önemi
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları
 • Kariyer Yönetimi Uygulamaları
 • Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü
 • Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması
 • Yetişkin Eğitimi Oryantasyon Eğitimi
 • Performans Değerlemenin Eğitimle İlişkisi
 • Kariyer Planlama ve Yedeklemenin Eğitimle İlişkisi
 • Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler
 • Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması
 • Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi
 • Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı
 • Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi
 • Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar
 • Eğitim Değerlendirme Uygulama Örnekleri
 • Şirketlerin Çalışanlarından Beklentileri
 • Çalışanların Sorumlukları
 • Çalışan Memnuniyeti Anketleri
 • Çalışan Memnuniyeti Anket Örnekleri
 • Motivasyonun Amacı Motivasyon Teorileri
 • Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler
 • Yüksek Motivasyonun Yararları
 • Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi
 • İyi İletişimin Motivasyona Etkisi İnsan Davranışları ve Motivasyon Stres
 • Duygular Dünyası ve Motivasyon
 • İnsan Kaynakları Etkin Veri tabanı Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Formları Analiz ve Raporlama
 • 6 Aylık ve Yıllık Raporlar
 • Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması
 • Kalite Sürecinde İnsan Kaynaklarının Rolü
 • Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanması
 • Personel Özlük İşleri Temel Kavramlar
 • Personel Özlük İşleri Yönetimi
 • Personel Özlük İşlemlerinde Kapsam
 • Personel Özlük İşlemleri ve Belgeler
 • İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması
 • İşe Başlayan Çalışanlar İle İşlemler ve Bildirimler
 • İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler ve Bildirimler
 • Yıllık İzin Hakkı ve Kullanımı
 • Yıllık İzin Süreleri ve İhbar Süresi Uygulamalı Örnekler
 • Belirli Belirsiz İş Sözleşmeleri
 • Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
 • Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • Takım Sözleşmesi
 • İkale Sözleşmesi
 • Örnek Uygulamalar
 • Hak Düşürücü Süreler
 • Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi
 • Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları
 • Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan
 • Bildirimlerin Sorunları
 • İşten Çıkarma ve İşe İade Kararları
 • Uygulamaları İş Güvencesi ve İşe İadenin Sonuçları
 • İş Güvencesi Tazminatı ve İşe İade Kötü Niyet Tazminatı
 • Toplu İşten Çıkarma ve Sonuçları
 • Ücret Kavramları Temel Ücret
 • Asgari Ücret Net Ücret Zamana Göre Ücret
 • Verime Göre Ücret Ek Ödemeler İkramiyeler
 • Primler Yol Yemek Ücretleri
 • Çocuk Aile Yardımları Ayni Yardımlar
 • Fazla Çalışma Ücreti
 • İşgünlerinde Fazla Çalışma Ücreti
 • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Çalışma Ücreti
 • Fazla Çalışma Sürelerinin İzin Alınarak Kullanılması
 • Mazeret İzinleri Doğum İzni
 • Ücretsiz İzin Yıllık Ücretli İzin Süreleri
 • Çalışma Süresinin Hesaplanması
 • Yıllık Ücretli İzin Ücretinin Hesaplanması
 • Ücretten Yapılan Kesintiler
 • Yasal Kesintiler Sigorta Uygulamaları
 • Prime Esas Kazanç Toplamı
 • Prime Esas Kazanç Matrah Devri ve Takibi
 • Prim Kesintisinden Muaf Ödemeler
 • Ücretten Yapılan Sigorta Prim Kesintileri
 • İşsizlik Sigortası Primi Hesaplama
 • İşveren Maliyeti Hesaplama
 • Gelir Vergisi Kesintisi
 • Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı
 • Gelir Vergisinden Muaf Ödemeler Gelir Vergisi Matrahından Yapılan İndirimler
 • Asgari Geçim İndirimi
 • SGK Primi ve/veya Gelir Vergisi
 • İstisnalar Damga Vergisi
 • Kesintisi Yasal Ve Özel Kesintiler İcra Ödemeleri
 • Nafaka Ödemeleri
 • Ücret Kesme Cezaları
 • Ücret Bordrosu Düzenleme
 • SGK Prim Uygulamaları
 • Taban ve Tavan Prim Oranları
 • Ücret Bordrosu Parametreleri ve Bordro Örnekleri
 • Oranları ve Bordro Uygulamaları
 • Sigorta Matrahına Giren Gelirler ve Yasal Sınırları
 • Bordroda Fazla Mesai Uygulamaları
 • Bordroda Ücret Muafiyetleri Uygulamaları
 • Personel İlişik Kesme Prosedürü ve Yapılması Gereken İşlemler
 • İşe Giriş Bildirgesi
 • Yanlış İşyeri Dosyasından Verilen Bildirgeler
 • Eksik Gün Bildirme Nedenleri
 • İşten Çıkış Bildirme Nedenleri İkale Sözleşmeleri
 • Asgari İşçilik Uygulamaları
 • 5510 Sayılı Kanunun Son Değişiklikleri
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Yönetmeliği
 • İşçi ve İşverenin Sorumlulukları
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İşyeri Hekimi
 • İstihdam Edilmesi İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halleri
 • İş Kazlarında Yapılacak İşler ve Tutanaklar
 • İş Kazalarını Bildirme Yükümlülüğü Ve Sonuçları

Bu Eğitim İçin Kim Ne Dedi ?

Ortalama Puan

4.6

Çok İyi (7)
İyi (0)
Orta (2)
Kötü (0)
Çok Kötü (0)
11 Nisan 2020

Nehir H

kesinlikle tavsiye ederim. hem öğretici hem de sorun ve soru giderici kadrosu ile verdiğiniz ücretin üstünde özenle ilgilenilen kurumlar şimdilerde çok az. bütün arkadaslara çok çok teşekkür ederim. Ve geç kalmadan, sizler de bizlere katılın. demedi demeyin

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

1 kullanıcı içinden 1 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

08 Nisan 2020

Mustafa Y

Canlı yayınlar başlasa çok daha iyi olur diye düşünüorum

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

1 kullanıcı içinden 1 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

17 Mart 2020

Rasim Sakin

Merhaba kursunu za başvurdu ğum ilk gün den beri novarge ailesine teşekkür ederim ama en büyük teşekkürü Pınar hanıma ediyorum cünkü basvuru yaptigim ilk günden beri hem vermis olduğu güven ve ilgiden cok mutlu olduğumu söyleye bilirim. Insan kaynakları eğitim süreci sayesinde yaptığım iş görüşmelerinde gerçekten aldığım eğitim videoları cok etkili oldu iş görüşme ve mülakat esnasında öz güvenin daha çok arttı diyebilirim soran taraf olmaya basladim demek istediğim aldığım sertifika ve eğitim yeni branşının olduğu ama öncesinde etkili bir eğitimle notlarla ne kadar değer verdiğinizi ve değerli olduğunuzu görürsünüz onun icin Tesekkurederim...

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

2 kullanıcı içinden 2 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

08 Mart 2020

halil A

İşlerim yüzünden çok fazla vakit ayıramama rağmen sürekli benimle ilgilenen. Mehmet beye durumun ne olduğunu zorlanıp zorlanmadıgımı yardımcı olup olamayacağı bı konu olup olmadıgını sorduğu için ve ilgisi için çok teşekkür ederim bu yuzden memnuniyet derece 0

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

3 kullanıcı içinden 2 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

08 Mart 2020

Mustafa Has

Hocanın anlatımı daha iyi olabilirdi.

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

3 kullanıcı içinden 2 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

16 Şubat 2020

Mustafa Kaan Yapıcı

Her şey için çok teşekkür ederim evet sertifika alan herkes belki işe giremiyordur ama ben girdim hem de kamu kurumuna. tabi şansta bazen faktör sanırım.

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

4 kullanıcı içinden 3 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

28 Kasım 2019

Selen Tengerli

Çok yararlı bir kurs,sertifika almayı heyecanla bekliyorum,ayrıca genel kültür içerikli bir kurs. Özellikle Elif Hanıma ilgisi için çok teşekkür ediyorum:)

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

4 kullanıcı içinden 3 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

27 Kasım 2019

Gülseren binici

Her seyden once cok ilgili bir kurumsunuz. Elif hanimla irtibata gectigimiz gunden itibaren sanki uzakta olan yakinimla gorusuyor gibiyim cok samimi, ilgili ve ictensiniz ayni zamanda videolar aciklamalar da gayet kaliteli tesekkurler

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

3 kullanıcı içinden 3 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

08 Kasım 2019

Gülce Öztürk

Kurumunuz ve eğitiminizden çok memnun kaldım. Danışmanımın Pınar Hanım olması güzel bir şanstı, eğitim aldığım hem eğitimin döneminde hem de sonrasında güler yüzlü ve çok ilgiliydi. Kendisine tekrar çok teşekkür ederim.

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

5 kullanıcı içinden 4 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

Yorum Yaz

Bu Eğitimin Uzmanları

Ayla TAŞTAN

Ayla TAŞTAN

İnsan Kaynakları Uzmanı / Eğitmen

İyi ki Varsın!

Sevgi zincirinin bir halkası olmak için iyi ki varsın de !

GÖNDER
10 Mayıs 2022

İnsan Kaynakları Uzmanının Görevleri

İnsan Kaynakları birimi, personel birimi ve insan kaynakları uzmanı birbirine çok karıştırılan ama aralarında önemli farklılıklar olan mesleklerdir. Biz bu yazımızda sizlere İnsan Kaynakları Uzmanı ve görevlerinden bahsedeceğiz.

30 Mart 2022

Dönüşen KOBİ Programı Dijital Dönüşüm Eğitimi

Hem Eğitim hem de hibe almak ister misiniz? Novarge Uzmanları tarafından verilecek ücretsiz eğitime davetlisiniz.

11 Ekim 2021

Novarge’den Sertifika Nasıl Alınır?

Novarge’de bugün; teknoloji, gelişim ve mesleki programları ile geleceği aydınlatan Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi’nin sertifikalarına giden yolu araştırdık. Gelin, birlikte değerlendirelim.

23 Temmuz 2021

Verimli Çalışmanın Sırrı Pomodoro Tekniği

1992 yılından beri uygulanan pomodoro tekniğinin en etkili çalışma biçimlerinden biri olduğu kanıtlanmıştır. Francesco Cirillo tarafından keşfedilen pomodoro tekniği, 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşur. Pomodoro tekniği, keşfedildiği tarihten bu yana çalışma alanında zorluk yaşayan birçok insan tarafından kullanılır.

12 Temmuz 2021

Sertifikalar Ne Kadar Süre Geçerli?

Kurumlardan ya da eğitim merkezlerinden alınan sertifikaların geçerlilik süresi, alınan eğitim doğrultusunda atılacak kariyer adımlarını belirler. Kısa süre geçerliliğe sahip sertifikalar, uzun vadeye yönelik faydaları tam anlamıyla karşılamazken; uzun süre geçerli sertifikalar, kariyer alanında geniş vadede düşünebilmeyi sağlar.

Eğitimi Paylaş!