Novarge Premium

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

Türkiye'nin en kapsamlı İnsan Kaynakları Eğitim müfredatına sahip sertifika programına katılarak siz de İnsan Kaynakları ve Sosyal güvenlik Uzmanı Olabilirsiniz.

THK Üniv. Onaylı Sertifika

Toplam 3 ay Eğitim Süresi

Kontenjan Mevcut

Program Boyunca Kitap Desteği

%99 Sınav Başarı Oranı

Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

 • Kurs Puanı

  4.9
 • Peşin Fiyatına Kredi Kartına
  3 Taksit İmkanı

 • Bu Fiyat İçin Son 30 Gün

 • Ekstra
  %10 İndirim

 • ₺1500 x 3

  Taksit İmkanı

 • ₺5000.00

  ₺4500

 • EĞİTİMİ SATIN AL

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı

Türkiye'nin en kapsamlı İnsan Kaynakları Eğitim müfredatına sahip sertifika programına katılarak siz de İnsan Kaynakları ve Sosyal güvenlik Uzmanı Olabilirsiniz.

THK Üniv. Onaylı Sertifika
Toplam 3 ay Eğitim Süresi
Kontenjan Mevcut
Program Boyunca Kitap Desteği
%99 Sınav Başarı Oranı
Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

Neler
Öğreneceğim?

NelerÖğreneceğim?

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma veya Öğrenci Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf

Açıklamalar

Novarge 360° İnsan Kaynakları Uzmanlığı eğitimiyle, özlük dosyası tutmadan işe alıma, performanstan eğitim planlamaya, sosyal sigorta bildirimlerinden işsizlik işlemlerine insan kaynakları ile ilgili tüm işleri tek platformdan uygulayacak aşamaya gelin. Eğitimimiz teori, mevzuat, pratik uygulamalar, teknik bilgi ve donanım elde ederek, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Ankara Bilim Üniversitesine ait ‘İnsan Kaynakları Yöneticisi’, ‘İnsan Kaynakları Uzmanı’ sertifikası elde edin. Sertifikalar e-devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. Sunduğumuz powerpoint, e-kitaplar, belgeler, canlı anlatım zengin eğitim materyalleri ile konuların anlaşılması kolaydır.

İnsan Kaynakları Programının amacı, nitelikli insan kaynakları çalışanlarını yetiştirmek, iş hayatında rekabette öne geçirmek amacıyla insan kaynaklarının bütün işlevlerini ve iş hayatının beklentileri bilen donanım sağlamaktır.

İnsan kaynakları günümüzde kamu kurumları ve özel şirketlerin üretim ve hizmet verme, kâr etme hedeflerine ulaşmak için kullanmak zorunda oldukları kaynağı yani insanı ifade eder. İnsan kaynakları yönetimi en tepe yöneticiden en alt kademedeki işçiye kadar tüm çalışanları kapsar. Günümüzde, kamu kurumları ve özel şirketlerin maddi kaynakların yanında insan kaynaklarının da yeterli etkenliğe sahip olmaları halinde başarı olasılığı tartışmasız kabul edilmektedir.

İş hukuku, sosyal güvenlik işlemleri kurum ve şirketler için işveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin yanında ücret, tazminatlar, prim ve vergilendirilme vb. önemli maliyet alanıdır. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kurum ve şirketleri yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesinde, maliyetlerin azaltılmasında, işin geliştirilmesinde önemli görevler üstlenir. Bu eğitimde hem İnsan Kaynakları Yönetici olacaksınız hem de Sosyal Güvenlik uzmanı olacaksınız.

İş Olanakları

İnsan Kaynakları Yönetimi Programını başarı ile tamamlayan katılımcılar “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” unvanıyla bütün kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. Öğrencilerimiz İnsan Kaynakları eğitimini  tamamladıkları takdirde “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olabilirler. Mezunlarımız iş hayatı, işletmecilik, insan kaynakları işlevleri, iş hayatı mevzuatı, e-iş süreçleri gibi birçok konuda önemli bir birikime sahip olacakları için; programı bitirdikten sonra kendi işlerini kurup iş hayatına da atılabilirler.​ ​​ Günümüzde firmaların çoğu teşvik ve özlük işlemelerinin takibi için dışardan SGK danışmanlığı almaktadır. isterseniz siz de firmalara İnsan kaynakları ve özellikle Sosyal Güvenlik Danışmanlığı yapabilirsiniz.

Tek Eğitim ile 360° İnsan Kaynakları

Novarge, bütüncül bir yaklaşım getiren insan kaynakları eğitimiyle, özlük dosyası tutmaktan işe alıma, performans değerlendirmeden eğitim planlamaya kadar insan kaynaklarının alanına giren tüm iş ve işlemleri tek bir eğitimde altında ulaşmanızı, yönetim becerilerinizi ve iş imkânlarınızı arttırmanızı sağlar.

Novarge insan kaynakları eğitimi ile fazladanneğitim almanıza gerek kalmaz. Tek eğitimle tüm süreci yönetirken, zamandan ve ek maliyetlerinden tasarruf edersiniz. İnsan kaynakları alanında artan eğitimli ve kalifiye uzman ve yönetici ihtiyacını karşılamaya yönelik: insan kaynakları, iş hukuku, sosyal güvenlik, işsizlik sigortası konularında güncel uygulamaların, alanında yıllarca çalışmış ve pek çok şirkete bu konuda danışmanlık yapmış eğitmenler tarafından katılımcılara sunulmaktadır. Sunumlar teorik, belge düzenleri ve ilgili yazılım pratikleri CANLI verilerek gerçekleştirilir.

 
DEVAMINI OKU

Kurs İçeriği

 • İnsan Kaynakları Yönetimine Bakış
 • İşe İş Analizi Yaparak Başlayın
 • İnsan Kaynaklarınızı Planlayın
 • İşe Alım Sürecine Önem Verin
 • Oryantasyonla Kendinizi Doğru Tanıtın
 • Sürekli Eğitimden Vazgeçmeyin
 • Kariyer Vaatlerinizi Gerçekleştirin
 • Performansı Değerlendirin
 • Başarıyı Özendirin
 • İlkelerinizle Ücreti Yönetin
 • İş Değerlemesi Yapın
 • Adil Bir Disiplin Süreci İşletin
 • Önce İş Sağlığı Güvenliği
 • İK Yazılımıyla İşleri Kolaylaştırın Geliştirin Raporlayın
 • İşyeri kavramı ve bildirilmesi
 • İş sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi
 • Çalışmanın düzenlenmesi
 • Ücret ödenmesi
 • İzin verilmesi
 • Oluşturulması zorunlu kurullar ve üniteler
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
 • Çalışmaları özel olarak düzenlenenler
 • Hukuki ve cezai yaptırımlar
 • Sendikalar hukuku uygulamaları
 • Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt uygulamaları
 • Toplu iş hukuku ihtilafları ve çözümü KVKK Uygulamaları
 • Sosyal sigorta uygulamaları
 • Sigortalık kapsamı ve bildirimleri
 • Sigortalılık başlangıcı ve sona ermesi hizmetlerin tespiti
 • İşyeri ve bildirimleri
 • Kısa vadeli sigorta olayları(iş kazası-meslek hastalığı-hastalık ve analık)
 • Yabancı ülkede bulunan sigortalılara sağlanan haklar
 • Uzun vadeli sigorta olayları(malulluk-yaşlılık- ölüm sigortası)
 • İsteğe bağlı sigorta
 • Borçlanma işlemleri
 • Prime esas kazançlar
 • Aylık prim ve hizmet belgesi ile ücret bordrosu
 • Prim oranları ile primlerin ödenmesi
 • İhale ve yapı işlerinde asgari işçilik uygulamaları
 • İşverenlere verilen devlet yardımı teşvik ve destekler borcu yoktur belgesi
 • Genel sağlık sigortasına ilişkin uygulamalar
 • İdari para cezaları
 • Sosyal güvenlikte işyerlerinin denetimi
 • İşsizlik sigortası işlemleri
 • Kısa çalışma uygulamaları
 • Yurtiçi işe yerleştirme
 • Yurtdışı işe yerleştirme
 • Özel istihdam bürolarının faaliyetleri
 • İş arama teknikleri ve meslek danışmanlığı
 • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Kısmi Süreli (Belirsiz Süreli) İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Kısmi Süreli (Belirli Süreli) İş Sözleşmesi (Ayrıntılı)
 • Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi
 • Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi
 • Takım İş Sözleşmesi
 • Eser İş Sözleşmesi
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Ev Hizmetleri)
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi (Bakanlık)
 • Yabancı İşçi Belirli Süreli İş Sözleşmesi Ev Hizmetleri (Bakanlık)
 • Almanya Bireysel İş Sözleşmesi
 • İsrail İş Sözleşmesi
 • Katar İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)
 • Libya Türk İşveren ile İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)
 • Libya Yabancı İşveren ile İş Sözleşmesi (Türkiye İş Kurumu)
 • Yurt Dışı İş Sözleşmesi Türkçe (Türkiye İş Kurumu)
 • Yurt Dışı İş Sözleşmesi Türkçe/İngilizce (Türkiye İş Kurumu)
 • İşyeri Hekimi İşveren Tabip Odası Hizmet Sözleşmesi
 • İşyeri Hekimi İşveren Hizmet Sözleşmesi (Standart)
 • İşyeri Hekimliği Çalışma Sözleşmesi (Bakanlık)
 • İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Sözleşmesi(Bakanlık)
 • İkale Sözleşmesi
 • Fazla Çalışma Onay Yazısı
 • İşyeri İç Yönetmeliği
 • Çalışma Belgesi
 • Demirbaş Teslim Belgesi
 • Performans Değerlendirme Formu
 • İşçi Yıllık Ücretsiz İzin Formu
 • İşçi Yıllık Ücretli İzin Formu
 • İşçi Yıllık Ücretli İzin Formu Çizelgesi
 • Doğum Yapan İşçi Emzirme İzni Dilekçesi
 • Doğum Yapan İşçi 6 Aylık İzin Dilekçesi
 • Doğum Evlat Edinme Yarım Çalışma Belgesi
 • İşçi Babanın Doğum İzin Dilekçesi
 • İşçi Evlilik/Evlat Edinme/Ölüm İzni Dilekçesi
 • İşçi Taahhüt Dilekçesi
 • Mevsimlik İşlerde İşe Davet Yazısı
 • Sürekli İşlerde İşe Davet Yazısı
 • İş Teklif Mektubu
 • Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılmalarında Veli/Vasisine Bilgi Verilmesi
 • Engelli çalıştırmada SGK primi teşvikinin belgelenmesi başvurusu
 • Engelli Çalıştırma Başvuru ve Talebi
 • Günde Yedi buçuk Saat Çalıştırılması Dilekçesi
 • Hazırlama Tamamlama Temizleme Bildirimi
 • İzin Kurulu Seçim Tutanak ve Karar Yazısı
 • Toplu İzin İlanı
 • Vardiyalı Çalışma İlanı
 • Ara Dinlenme İlanı
 • İcra Müdürlüğüne Cevap Yazısı
 • Geçici Görevlendirme Yazısı
 • Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
 • Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 • Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
 • Malulen emeklilik nedeniyle
 • Ölüm
 • İş kazası sonucu ölüm
 • Askerlik
 • Kadın işçinin evlenmesi
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
 • Toplu işçi çıkarma
 • Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
 • İşyerinin kapanması
 • İşin sona ermesi
 • Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • Statü değişikliği
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 • Disiplin Kurulu kararı ile fesih
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 • İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 • Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • Borçlar Kanunu
 • Sendikalar Kanunu
 • Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 • İşyerinin devri
 • işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 • Ohal/ KHK
 • Disiplin Kurulu Kararı ile Uyarı ve Aylıktan Kesme Belgeleri
 • Fesih Bildirim Belgeleri
 • İşe Gelmeyen Geç Gelen İşçi Belgeleri
 • Uyarı Cezası Belgeleri
 • Ücretten Kesme Cezası Belgeleri
 • İbraname
 • Vergi
 • İş Kanunu ve SGK mevzuatı kapsamında ücret
 • Ücret çeşitleri
 • Ücret ödeme usulleri
 • Vergi
 • sigorta prim vd. yükümlülük hesaplamaları
 • Muafiyet ve istisnaların kullanımı
 • Ücret parametrelerin mevzuata uygun kontrol edilmesi ve tanımlanması
 • İşçilerin ücretlerinin izlenmesi
 • Puantajın oluşturulması
 • Rapor
 • ücretsiz izinli
 • yıllık izinli ve doğum izin bilgilerinin kaydedilmesi
 • Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi
 • Ek kesinti ve cezaların yapılması Sosyal güvenlik prim
 • Vergi teşviklerinin şartları ve hesaplanması bildirimi
 • 4447 (Geçici 19
 • 20 ve 21. Madde)
 • 7103 sayılı Kanun ek istihdam teşviki
 • 5510 (81. Madde/ı) 5 Puan indirimi
 • 5510 (81. Madde/i)Yurtdışına götürülen sigortalılara 5 puan
 • 5510 (81. Madde/2)Bölgesel istihdam ilave altı puan teşviki
 • 5510 (Ek 2. Madde)Bölgesel yatırımlarda devlet yardımları hakkında uygulanan teşvik) (1.2.3.4.5.6. Bölgeler)
 • 4447 (50. Madde)İşsizlik ödeneği alanların istihdamı teşviki
 • 4447 (Geçici 10. Madde) Genç kadın ve mesleki belge sahibi istihdamı teşviki
 • 4447 (Geçici 15. Madde) İşbaşı eğitim teşviki
 • 4857 (30. Madde) Engelli istihdamı teşviki
 • 5746 (3. Madde /3) Araştırma
 • geliştirme ve tasarım teşviği)
 • 5225 (5. Madde) Kültür ve turizm yatırım/girişim belgesi teşviki/Yatırım belgesi teşviki/Girişim belgesi teşviki

Bu Eğitim İçin Kim Ne Dedi ?

Ortalama Puan

5.0

Çok İyi (4)
İyi (0)
Orta (0)
Kötü (0)
Çok Kötü (0)
21 Şubat 2022

Meryem kaya

Güzel bir deneyimdi.danışmanım melike hanımdı oda gayet ilgiliydi.yardımları için teşekkürler.

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

4 kullanıcı içinden 4 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

19 Şubat 2022

Ünzüle İpek

Kursa başlamak için asla tereddüt etmeyin. Her şeyiyle mükemmel. Eğitim danışmanım Melike hanımın ilgisi de ayrıca çok hoştu.

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

4 kullanıcı içinden 3 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

19 Şubat 2022

Ünzüle İpek

Başta almadan önce çok tereddüt etmiştim. Fakat başladıktan sonra iyi ki dedim. Gerek eğitimi gerekse danışmanımın samimiyeti her şeyiyle benim çok güzel bir eğitim süreci idi.

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

3 kullanıcı içinden 3 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

23 Aralık 2021

SALİH YALÇINKAYA

Eğitimi ikinci kez tekrarlıyorum. Gerçekten detaylı ve faydalı bir eğitim. Yeni başlayan için kesinlikle katılması gereken bu işi bilenede birşeyler katacak bir eğitim. Bu detaylı eğitim için çok teşekkür ediyorum.ancak bana göre bu eğitime ik’ nın dökümanları eklenmeliydi uygulamalı bir eğitim olmalıydı bir performans değerlendirme formu eklenip uygulanmalıydı ve diğer formları. Bulunmaz bir eğitim olurdu. Bu eğitimin çok detaylı çok faydalı olduğunu belirtmek isterim.bu işi yapacaklara tavsiye ederim.ama buradan talebimide iletmek isterim lütfen birde uygulamalı bir eğitim bekliyorum.

  Bu yorum size yardımcı oldu mu ? Evet Hayır

4 kullanıcı içinden 4 kullanıcı bu yorumu yardımcı buldu.

Yorum Yaz

Bu Eğitimin Uzmanları

29 Ağustos 2023

ÜCRETSİZ - E Ticaret Eğitimine katılmak için hemen başvur

Novarge Bilişim Reklam ve Eğitim Hizmetlerinin iştirakçisi olduğu, Anadolu Gençlik Federasyonu (Angef) tarafından yürütülen, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKG PRO) tarafından finanse edilen "Empowering Young People (NEETs) E-Ticaret eğitimlerine sen de katılabilirsin.

27 Temmuz 2023

Novarge Sertifikaları artık dijital!

Novarge olarak, sürdürülebilir bir dünya için adımlar atmaya devam ediyoruz! 1 Eylül 2023'ten itibaren, eğitimlerinizi başarıyla tamamladığınızda sertifikalarınızı e-posta ile ve Novarge öğrenci paneliniz üzerinden dijital olarak alacaksınız.

23 Temmuz 2021

Verimli Çalışmanın Sırrı Pomodoro Tekniği

1992 yılından beri uygulanan pomodoro tekniğinin en etkili çalışma biçimlerinden biri olduğu kanıtlanmıştır. Francesco Cirillo tarafından keşfedilen pomodoro tekniği, 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık molalardan oluşur. Pomodoro tekniği, keşfedildiği tarihten bu yana çalışma alanında zorluk yaşayan birçok insan tarafından kullanılır.

Eğitimi Paylaş!