Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Novarge Bilgisayarlı Muhasebe eğitimi alarak 5 paket programı öğrenebilir ve bir firmanın ön muhasebesini tutabilecek donanıma kavuşabilirsiniz.

 • Kontejan: Var
 • Eğitim Süreci: 3 Ay
 • Sertifika: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Kitap Desteği: Var
 • Kurs Puanı:100/96
 • Sınav Başarı Oranı: %98

Neler Öğreneceğim ?

Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini

Firmaların günlük hayatta muhasebesel işlemlerinin nasıl yapıldığını

Logo, ETA, Zirve Müşavir, Zirve Finansman, Mikrokom Paket programlarını

SGK mevzuatı ve işveren SGK tüm işlemlerini

Gerçek evraklarla uygulamalı olarak işlemlerin nasıl yapıldığını

Bu eğitimi satın aldığınız takdirde, devlet korumasında kalan çocuklara umut olan "Hayat Sende Deneğine" adınıza 10 TL bağış yapılacaktır.

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma veya Öğrenci Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sertifika alabilmek için en az LİSE mezunu olmak gerekmektedir.

Açıklamalar

Eğitimimiz tamamen katılımcılarımızın reel sektörde rahatlıkla iş bulabilmelerini kolaylaştırmak adına planlanmıştır.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursunun amacı işletme veya kuruluşun finansal (veya para ile ifade edilebilen) faaliyetlerine esas olan bilgi ve belgelerin girilmesi, düzenlenmesi, raporlanması ve kullanışlı şekilde bilgi kullanıcılarına aktarılmasıdır.

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, sonunda öğrencilerimiz iş hayatında ETA, LOGO, ZİRVE MÜŞAVİR, ZİRVE FİNANSMAN, MİCROKOM muhasebe programlarını profesyonel anlamda kullanabilecek seviyeye gelmesi hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz eğitimi tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınava katılarak, başarılı oldukları takdirde TÜRKİYE'NİN TÜM KURUMLARINDA (Özel / Kamu) geçerli olan BİLGİSAYARLI MUHASEBE sertifikası almaktadır.

Eğitime kayıt olan öğrencilerimizin paneli 1 (bir) yıl boyunca aktif kalmaktadır. Eğitimi tamamlayıp sertifikanızı alsanız bile istediğiniz zaman panelinize giriş yaparak eğitimleri takip edebilirsiniz.

Kurumumuz “Önce Öğrenci Memnuniyeti” ilkesini benimsemiştir. Bu sebeple en kaliteli eğitim verme çabasının yanında öğrencilerinin ödemeleri konusunda da esneklik sağlamaktadır. Kredi Kartı ile ya da Havale/EFT taksit ile eğitim bedeli ödenebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı sınavları her 3 (iki) ayda bir yapılmaktadır. İlk sınav için sizin adınıza ödenecek sınav harcı ve sertifika ücreti NOVARGE tarafından karşılanmaktadır. Öğrencimizin 5 kez sınava girme hakkı vardır. İlk sınava girmeyen öğrencilerimiz diğer sınavlar için sınav harcı ve sertifika ücretlerini kendileri öderler. 

 

+ Daha Fazla Göster

Bu Kursun Müfredatı

 • İşletmenin Sürekliliği Kavramı
 • Dönemsellik Kavramı
 • Parayla Ölçülme Kavramı
 • Maliyet Esası Kavramı
 • Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı
 • Tutarlılık Kavramı
 • Tam Açıklama Kavramı
 • Ticari İşletme
 • Tacir
 • Tacir Olmanın Şartları
 • Tacirin Hakları
 • Tacirin Sınıflandırılması
 • Tacirin Sorumlulukları
 • Vergi Dairesine Karşı Sorumluluklar
 • Sosyal Sigortalar Kurumuna Karşı Sorumluluklar
 • Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • İrsalıyeli Fatura
 • Perakende Satış Belgeleri
 • Gider Makbuzu
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Tahsilat Makbuzu
 • Belgelerin Temin Edilmesi
 • Belgelerin Saklanması ve İbrazı
 • Defter Tutma Sorumluluğu
 • Tutulması Zorunlu Olan Defterler
 • İşletme defteri
 • Defterlerin Tasdiki
 • Defterlerin Kayıt Düzeni Ve Zamanı
 • Defterlerin Saklanması ve İbrazı
 • Program Kurulumu
 • Firma Tanımlama
 • Entegrasyon İşlemleri
 • Stok İşlemleri
 • Cari İşlemleri
 • İrsaliye İşlemleri
 • Fatura İşlemleri
 • Çek Senet İşlemleri
 • Kasa İşlemleri
 • Banka İşlemleri
 • Bilançonun Tanımı ve Nitelikleri
 • Bilançoda Şekil Şartları
 • Bilançonun Düzenlenme Şekilleri
 • Ticari İşlemlerin Bilanço Yardımıyla İzlenmesi
 • Mal Alış Muhasebe Kayıtları
 • Alış Giderleri
 • Alıştan İadeler
 • Alış İskontoları
 • Mal Satış Muhasebe Kayıtları
 • Satış Giderleri
 • Satıştan İadeler
 • Satış İskontoları
 • Mal Hesabı İle İlgili Analizler (Net Satışların Hesaplanışı
 • Satılan Ticari Mal Maliyetinin Hesaplanışı)
 • Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynak
 • Öz kaynak Hesaplarının İşleyişi ve Takibi
 • Çek Senet ve Kredili Ticari Borç ve Alacakların Takibi
 • Bankalar ve Kredi Hesaplarının Takibi
 • Maddi Duran Varlıklar
 • Gider Hesaplarının İşleyişi
 • Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve İşleyişi
 • Gelir Hesapları (Faiz Geliri Komisyon Geliri)
 • Resmi Defterlerde Hatalar ve Düzeltilmesi
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi
 • Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerini Yapılması
 • Kesin Mizanın Düzenlenmesi
 • Finansal Tabloların Hazırlanması
 • Kapanış Kayıtlarının yapılması
 • Beyanname Düzenlenmesi
 • KDV beyannamesi (düzenlenmesi
 • tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Muhtasar beyanname (düzenlenmesi
 • tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • SSK işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
 • Sigortalı işe giriş bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi
 • tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)

EĞİTİMİN UZMANLARI

Fikret ŞAHİN

Eğitim Uzmanı