Novarge - Türkiye'nin Uzaktan Eğitim Merkezi

Eğitim Uzmanlarımız

Ayla TAŞTAN

İnsan Kaynakları Uzmanı / Eğitmen

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Yüksek Lisans, İşletme, 2015
İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Lisans, Devam ediyor
Anadolu Üniversitesi, İşletme, Lisans Mezunu, 2004 Ortaokul ve Lisede Bilgisayar-İngilizce Öğretmeni olarak 2 yıl görev yaptı.
Özel bir kurumda Personel Müdürlüğü’ nde göreve başlayarak çalışma yaşamının dönüm noktasına ulaştı. Kısa bir süre içerisinde kariyerinde İK-Özlük İşlemleri-SGK Bordro Sorumlusu, İK Müdürü, İK Uzmanı, Kalite Yönetim Sistem Uzmanı, İç Tetkikçi ve İdari İşler Koordinatörü pozisyonlarında 12 yıl görev yaptı.
Kadrolu Uzman Öğretici ve Eğitim Koordinatörü olarak Eğitim kurumunda görevine başladı.
2009 yılından itibaren Eğitim kurumlarında Örgün ve Uzaktan Eğitim verme süreci devam etmektedir.
Ayrıca İKY - Özlük İşlemleri - SGK Bordro Uygulamaları alanında özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti de vermektedir.
Kamu ve özel sektörde 10 yıldır aşağıda ana başlıklarıyla belirtilen ve daha birçok konuda eğitim vermeye devam etmektedir.
Eğitim Konuları

 • İK Yönetimi
 • Özlük İşlemleri
 • SGK-Bordro Uygulamaları
 • İletişim Teknikleri,
 • Eğiticinin Eğitimi,
 • Finansal Raporlama,
 • Hızlı Okuma,
 • Stratejik Yönetim,
 • Satış-Pazarlama Yönetimi
 • Kişisel Kariyer Planlama,
 • Kriz Yönetimi ve İletişim,
 • Proje Yönetimi,
 • Üst Düzey Yönetici Asistanı
 • Bilgisayarlı Muhasebe.