Site ve Apt. Yöneticiliği Eğitimi

Günümüzde toplu konut sayılarının artması ve yönetim işinin profesyonelleşmesi nedeniyle sertifikaya talep hızla artmaktadır.

BU KURSU ÖNİZLE
Sertifika Örneği Nasıl Sertifika Alırım ?

MEB Onaylı Sertifika

Toplam 2 Ay Eğitim Süresi

Kontenjan Mevcut

Program Boyunca Kitap Desteği

%0 Sınav Başarı Oranı

Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

 • Kurs Puanı

  4.8
 • Peşin Fiyatına Kredi Kartına
  6 Taksit İmkanı

 • Bu Fiyat İçin Son 15 Gün

 • Ekstra
  %15 İndirim

 • ₺142 x 6

  Taksit İmkanı

 • ₺1000.00

  ₺850

 • EĞİTİMİ SATIN AL

Site ve Apt. Yöneticiliği Eğitimi

Günümüzde toplu konut sayılarının artması ve yönetim işinin profesyonelleşmesi nedeniyle sertifikaya talep hızla artmaktadır.

MEB Onaylı Sertifika
Toplam 2 Ay Eğitim Süresi
Kontenjan Mevcut
Program Boyunca Kitap Desteği
%0 Sınav Başarı Oranı
Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim

Neler
Öğreneceğim?

NelerÖğreneceğim?

Gereksinimler

 • Kimlik Fotokopisi
 • Diploma veya Öğrenci Belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf

Açıklamalar

İnşaat sektörünün ilerlemesi ile birlikte küçük müstakil evlerden apartmanlara, sitelere ve son on yıldır yeni bir yaklaşım olan gayrimenkul projelerine (konut, ofis, AVM’nin bir arada olduğu karma projelere) geçiş olmuştur. Apartman ve site yönetimlerinde profesyonel hizmet beklentisine olan talebin artması, kalabalık sitelerde hizmetlerin yoğunlaşması, kat maliklerinin ve site sakinlerinin beklentisine cevap verebilmek için ciddi mesai harcanması zaruriyeti karşısında yeni bir meslek dalı da kendini gösteriyor.

Yetkin insan kaynağı ve hizmet kalitesinin öne çıktığı bu iş kolunda yalnız sosyal tesislerin ve ortak alanların yönetimi değil aynı zamanda binalardaki enerji, su ve atıkların verimli yönetimi de önem kazanmaktadır. Bu nedenle hizmet odaklı, çözüm üreten, yetkin, iletişimi güçlü ve bütün bunları en uygun maliyetle yapacak ‘Bina ve Toplu Yapı Yöneticileri’ ihtiyacı oluşmaktadır.

Site Yöneticiliği programı, gayrimenkul projelerindeki ihtiyaçları doğru tespit ederek, uygun maliyetle kaliteli hizmeti sunumunu sağlayacak, gelir – gider dengesini yönetecek ve güçlü iletişim ile yapılan çalışmaları etkili anlatabilecek profesyonel bina ve toplu yapı yöneticileri yetiştirmek üzere hazırlanmıştır.

Kimler Katılmalı?

• Bina / Toplu Yapı Yöneticileri
• Site ve Toplu Yapı Yönetimi Çalışanları
• Emlak şirketleri
• Bu alanda çalışmak isteyenler

Bu eğitim size ne kazandırır?

• Bina ve Site Yönetim know-how’ını alacaklar.
• Toplu yapılarda sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yapılabilecek tasarrufları fark edecekler.
• Bina ve toplu yapı yönetiminde ortaya çıkacak riskleri önceden görerek önlem alabilecekler.
• İç kontrol sistemini nasıl oluşturacaklarını öğrenecekler.
• Bina ve toplu yapı yönetimin hukuki ve mali boyutlarını inceleyecekler.
• Bina ve site yönetimi işinin bütünü görebilecekler ve işe daha hızlı uyum sağlayacaklar.
• Toplu yapı sakinleri ile etkili iletişimin önemini kavrayacaklar ve müşteri şikayetlerini daha etkili yönetebilecekler.

Bu Eğitimin amacı:

Son yıllarda apartman ve site gibi toplu yaşam yerleşimlerinin artması, bu alanların daha profesyonel olarak yönetilmesini ihtiyaç haline getirmiştir.  Kurs ile katılımcıların;

•Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları
•Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri, 
•Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,    
•Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,
•Kendini doğru ifade etmeleri,
•Etkin dinleyici olmaları
•İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

İş Olanakları:
Sosyal Tesislerde, Lüks Tatil Sitelerinde, Hotellerde, özel işletmelerde, Butik Otellerde, kurumsal firmalarda. Ek olarak, iş yelpazesi gün ve gün artan bir iş koludur.


DEVAMINI OKU

Kurs İçeriği

 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kapsamı
 • Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı İle İlgili Tanımlar
 • Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Niteliği
 • Ortak Yerler
 • Bağımsız Bölümlerle Arsa Payı Arasındaki Bağlantı
 • Bağımsız Bölümlerle Eklentiler ve Ortak Yerler Arasındaki Bağlantı
 • Ortaklığın Giderilmesi ve Öncelikle Satın Alma Hakkı
 • Genel Olarak Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı
 • Kat Mülkiyeti Kütüğü ve Kat Mülkiyetinin Kurulması
 • Sözleşme ve Tescil Yapılması
 • Kat İrtifakının Kurulması
 • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
 • Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
 • Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
 • Ana Gayrimenkulün Bölümleri
 • Yasaklar
 • Dairelerin Kullanım Şekli
 • Ortak Yerler
 • Yönetim Planının Bağlayıcılığı
 • Anlaşmazlıklarının Çözümü
 • Yönetim Organları
 • Yönetici Seçimi
 • Denetçi
 • Kat Maliklerinin Hakları ve Borçları
 • Personel Ücretleri
 • Bağımsız Bölüm İlavesi
 • Ana Gayrimenkulün Arsasıyla Birlikte Yok Olması veya Kamulaştırılması
 • Ana Yapının Harap Olması
 • Bildirme Ödevi ve Kaydın Silinmesi
 • Kat İrtifakının Sona Ermesi
 • Yeni Duruma Uyma
 • Medeni Kanuna Göre Kurulmuş Kat İrtifaklarının Yönetimi
 • Özel Kanuna Göre Ortaklaştırma (Şuyulandırma) Halinde Kat Mülkiyetinin Durumu
 • Harç ve Vergiler
 • Devre Mülk Hakkı
 • Görevli Mahkeme ve Kullanma Yerlerinin Boşatılması
 • Yönetim Planı
 • Genel Kurul (Kat Malikleri Kurulu)
 • Oy Birliği Aranan Durumlar
 • Beşte Dört Çoğunluk Aranan Durum
 • Çift Çoğunluk Aranan Durumlar
 • Yöneticinin Görevleri
 • Denetçi ve Denetleme Kurulu
 • İcra ve İflas Hukukunun Tanımı
 • İcra ve İflas Hukukunun Niteliği
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Görevleri
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat Yapısı
 • Bakanlığın Teşkilat ve Görevlerine Ait Kanun Hükmünde Kararname
 • 209 Sayılı Kanun hükmünde Kararname ile Yapılan Değişiklikler
 • Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
 • Afet İşleri Genel Müdürlüğü
 • Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Toplu Konut Yapımı
 • İmar Kanunu
 • İkinci Boğaz Köprüsü (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü)
 • Demiryolları
 • Limanlar ve Hava Meydanlarının Bakanlıktan Ayrılışı ve Devlet Su İşlerinin Bakanlığa Bağlanması
 • Bakanlık Teşkilat ve Görev Kanunlarının Topluca Belirtilmesi
 • İmar Bilgisi
 • Türkiye’de Şehirleşme
 • Türkiye’de Planlama Çalışmaları
 • Belediyeler
 • Kuruluş Kanunu
 • Görev ve Yetkileri
 • Borçlanma
 • Alt Yapı Hizmetleri
 • Ulaşım Hizmetleri
 • Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları
 • Büyükşehir Belediyesinin İmar Denetim Yetkisi
 • Büyükşehir Belediye Meclisi
 • Belediye Encümeni
 • Belediye Başkanı
 • Toplumsal Düzen Kuralları
 • Din Kuralları
 • Ahlak Kuralları
 • Görgü Kuralları
 • Hukuk Kuralları
 • Pozitif Hukuk (Müspet Hukuk)
 • Doğal Hukuk (Tabii Hukuk)
 • Bağlayıcı Kaynaklar
 • Yardımcı Kaynaklar
 • Özel Hukuk ve Dalları
 • Kamu Hukuku ve Dalları
 • Karma Hukuk ve Dalları
 • Gerçek Kişilik
 • Tüzel Kişilik
 • Hak Kavramı
 • Hakkın Türleri
 • Borç İlişkisi
 • Borç İlişkisinin Kaynakları
 • Borcun Sona Ermesi
 • Suç ve Ceza
 • Genel Yönetim Kuruluşları
 • Yerel Yönetim Kuruluşları
 • Hizmet Yönetim Kuruluşları
 • Meslek Kuruluşları
 • Denetleme ve Danışma Kuruluşları
 • Özel Hukuk Yapılı Kuruluşları
 • İletişim süresinde unsurlar
 • Kişiler arası İletişimin Gerekliliği
 • Kişiler Arası İletişimin Temel Özellikleri
 • Kişiler Arsı İletişime Etki Eden Faktörler
 • Sosyo-Demografik Özellikler
 • Psikolojik Faktörler
 • Tutum ve İnançlar
 • Benlik Kavramı
 • Kişilerin Kendilerini İfade Etme Teknikleri
 • Kendini Tanımanın Yolları
 • İlgi Alanları
 • Yaklaşımlar Görüşler
 • İş ve Okul Hayatı
 • Maddi Durum
 • Kişilik
 • Vücudumuz ve Vücut Dili (Beden Dili)
 • Kendini Doğru İfade Etmenin Öğeleri
 • Görünüşte Dinleme
 • Savunmada Dinleme
 • Seçerek Dinleme
 • Tuzakçı Dinleme
 • Denetçi Dinleme
 • Nezaketen Dinleme
 • Ürkek Dinleme
 • Yaltaklanmacı Dinleme
 • Pasif (Edilgin) Dinleme
 • Kapı Aralayıcı Dinleme
 • Etkin (Aktif) Dinleme
 • Öğüt Vermek
 • Çözüm Getirmek
 • Yönlendirmek Yargılamak
 • Eleştirmek Ad Takmak
 • Soru Sormak Araştırmak İncelemek Teşhis Tanı Koymak
 • Tahlil Etmek
 • Teselli Etmek
 • Konuyu Değiştirmek
 • İkna Sürecinin Unsurları
 • Kaynak İleti (Mesaj)
 • Kanal Alıcı
 • İkna Edici İletişim
 • İkna Etmenin Beş Adımı
 • İknaya Karşı Koyma
 • Güvenilir Olma Öğrenme ve Öğrendiklerini Aktarabilme Öğretici Niteliklerinin Geliştirilmesi

Yorum Yaz

İyi ki Varsın!

Sevgi zincirinin bir halkası olmak için iyi ki varsın de !

GÖNDER
31 Ocak 2020

Site ve Apartman Yöneticiliği Eğitimi Novarge'de

Site ve Apartman Yöneticiliği son yıllarda popüler hale gelen mesleklerin en başlarında yer alıyor. Özellikle hızla artan konut sayısı, profesyonel site ve apartman yöneticilerine ihtiyacı artırıyor.

Eğitimi Paylaş!

Merhaba, size Site ve Apt. Yöneticiliği Eğitimi hakkında detaylı bilgi vermemizi ister misiniz ?

KAPAT

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.